Održano predavanje u sklopu projekta Stealth.unlimited

Hrvatsko sociološko društvo – podružnica Zadar, u suradnji s Društvom arhitekata Zadar, a u organizaciji GONG-a, u sklopu Regionalne škole policy analize koja se od 17. do 22. listopada odvija u Zadru, organiziralo je predavanje na kojemu su Ana Džokić i Marc Neelan predstavili zajednički pothvat–praksu urbanih intervencija u prostoru STEALTH.unlimited.

Predavanje je održano u nedjelju 19. listopada 2014. godine od 20:00h do 21:30h u IMPACT centru u Zadru, Put Stanova bb.

Raspravu su moderirali Branimir Rajčić i Marina Škrabalo.

O PROJEKTU STEALTH.unlimited

STEALTH se od 2000. godine odvija između Beograda i Rotterdama i bavi se oblikovanjem mogućnosti na mjestima gdje se susreću različita polja istraživanja i mobilizira razmišljanje o mogućim budućnostima grada, i to iz različitih perspektiva – vizualne kulture, urbanog istraživanja,prostornih intervencija, kulturnog aktivizma.
Uz mnoge druge projekte, STEALTH se 2008. predstavio na Venecijanskom bijenalu arhitekture kao ko-kustos Nizozemskog paviljona s projektom ‘ARCHIPHOENIX – Faculties of Architecture’, a 2009. kao jedan od kuratora Međunarodnog bijenala suvremene umjetnosti u Tirani (T.I.C.A.B).
Ana i Marc su u Zadru govorili o tri veoma različita projekta koji istražuju prostor za aktivističku praksu testirajući različite institucionalne okvire. Od projekta ‘Cultural Development Node’, društvenog centra u slamu Moravia u Medellinu; preko ‘Once Upon a Future’, zamišljenog narativa za budućnost Bordeauxa, zasnovanog na postojećim inicijativama građana; do Pametnije zgrade, inicijative za pristupačno stanovanje koju realiziraju građani, a koju su pokrenuli u okviru platforme Ko gradi grad u Beogradu.

Više na:
http://www.stealth.ultd.net/stealth/28_cultural.development.node.html
http://www.stealth.ultd.net/stealth/30_once.upon.a.future.html
http://www.kogradigrad.org/