Prezentacije s Nacionalnog kongresa HSD-a 2011.

Povodom održavanja Nacionalnog kongresa HSD-a, predsjednik Republike Hrvatske dr. sc. Ivo Josipović primio je izaslanstvo Hrvatskog sociološkog društva na čelu s predsjednicom dr. sc. Ingom Tomić-Koludrović. Uz predsjednicu, delegaciju Hrvatskog sociološkog društva činili su još dopredsjednici dr. sc. Aleksandar Štulhofer i dr. sc. Zoran Šućur te tajnik Branko Ančić a prijemu je također prisustvovala dr. sc. Ankica Marinović, Povjerenica za ljudska prava i civilno društvo u Uredu predsjednika RH a ujedno i članica Hrvatskog sociološkog društva.

Predavanje o kulturnom krajobrazu i krajobraznoj arhitekturi

U sklopu Sekcije za sociologiju prostora Branka Aničić će održati predavanje o kulturnom krajobrazu i krajobraznoj arhitekturi. Predavanje će se održati 31. ožujka u multimedijskoj dvorani Instituta Ivo Pilar u Zagrebu (Marulićev trg 19/I) u 17.00 sati.
Branka Aničić je redovita profesorica na Agronomskom fakultetu u Zagrebu i bavi se vrednovanjem i zaštitom kulturnog krajobraza te krajobraznim oblikovanjem.

Nacionalni kongres Hrvatskog sociološkog društva – Zagreb, 7. – 8. travnja 2011.

SOCIOLOGIJA I PROMJENA – IZAZOVI BUDUĆNOSTI

Uključenje Republike Hrvatske u Europsku Uniju, koje se očekuje 2013. godine, na simboličkoj razini predstavlja najveću promjenu s kojom će se hrvatsko društvo susresti nakon postsocijalističke tranzicije. U novom društvenom kontekstu, sociologija će se također naći pred novim izazovima. Svrha kongresa je prepoznati i početi odgovarati na pitanja koja će se postaviti pred hrvatsko društvo i pred hrvatsku sociologiju u nadolazećem razdoblju.

Brojnim naznakama promjena koje nas očekuju već svjedočimo. Sociološka zajednica istražuje i kao struka je osobito svjesna društvenog potencijala s kojim Hrvatska ulazi u novo razdoblje svoje suvremene povijesti. Stoga su na kongresu dobrodošli svi prilozi koji se tiču unutarnje dinamike suvremenog hrvatskog društva, s motrišta široko shvaćenih tranzicijskih procesa u europskom i globalnom kontekstu. Važan dio ovih promišljanja svakako se odnosi i na unutarstrukovne rasprave o promjenama kroz koje je sociologija kao disciplina već počela prolaziti.

PROGRAM KONGRESA

Organizator: Hrvatsko sociološko društvo

Akademski odbor: Aleksandar Štulhofer (predsjednik), Drago Čengić, Nikša Dubreta, Saša Poljanec-Borić, Zoran Šućur i Inga Tomić-Koludrović

Organizacijski odbor: Branko Ančić, Ana Pažanin i Jana Šarinić

Mjesto održavanja: Gradska skupština Grada Zagreba, Sv. Ćirila i Metoda 5, Zagreb

Kontakt: Branko Ančić (branko@idi.hr)

Svi sudionici kongresa dužni su registrirati se. Na mjestu održavanja nalaziti će se registracijski stol na kojem ćete moći platiti kotizaciju, te ukoliko želite i članarinu.

Kotizacija za kongres za članove/članice HSD-a iznosi: 100,00 kuna za zaposlene, 50,00 kuna za nezaposlene te studente (preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih[1] studija).

Kotizacija za osobe koje nisu učlanjene u HSD iznosi: 150,00 kuna za zaposlene, 100,00 kuna za nezaposlene i studenti.

[1] Studenti poslijediplomskih studija ukoliko su zaposleni plaćaju isti iznos kotizacije kao i zaposleni.

Međunarodna konferencija – “Cultural Sociology: Past, Present, Future”

Međunarodna konferencija “Cultural Sociology: Past, Present, Future” održana je na Odjelu za sociologiju u Zadru od 21. do 24. listopada 2010. godine. Konferencija je organizirana kao dio aktivnosti vezanih uz pokretanje združenog diplomskog studija kulturne sociologije koji će započeti u ak. godini 2010./2011. U svojim su izlaganjima profesori/ce sa suradnih sveučilišta u Grazu, Trentu, Brnu, Teramu i Zadru problematizirali temu kulturne sociologije kao teorijskog i istraživačkog područja, ali i kao akademskog sadržaja za podučavanje budućih studenata/ica.

Plakat skupa * Program skupa