Poziv na predavanje u četvrtak, 28. 01. 2016. u 16,00h u 121, Silvana Carotenuto, “Exile and the Mediterranean studies”

Odjel za sociologiju Sveučilišta u Zadru i Hrvatsko sociološko društvo – podružnica Zadar u ČETVRTAK, 28. 01. 2016. U 16,00h u učionici 121 (zgrada Sveučilišta na rivi) organiziraju javno predavanje koje će održati prof. dr. sc. SILVANA CAROTENUTO, Odsjek za humanističke i društvene studije, Sveučilište u Napulju „L’Orientale”. Predavanjem pod nazivom „EXILE and MEDITERRANEAN STUDIES” će se problematizirati umjetnička djela nekoliko umjetnica s Mediterana, koje performansima, fotografijama, instalacijama i video-umjetnošću obrađuju temu odnosa društvenog pitanja egzila i estetske dimenzije umjetnosti. Izlaganje prof. dr. sc. S. Carotenuto prilika je za raspravu o aktualnoj temi migracija i izbjeglištva kroz rjeđe problematiziranu temu umjetnosti i ženskosti.

Prof. dr. sc. Silvana Carotenuto, profesorica je na Odsjeku za humanističke i društvene studije, Sveučilište u Napulju „L’Orientale” te suradnica Centra za kulturne i postkolonijalne studije na istom Sveučilištu. Uz suvremenu englesku književnost, predaje kritičku teoriju, postkolonijalnu teoriju i vizualnu kulturu, a bavi se i feminističkim teorijama. Uz materinji talijanski, objavljivala je na francuskom i engleskom jeziku. Sudjeluje u više međunarodnih teorijsko-istraživačkih projekata, a trenutno vodi istraživanje „Feminine Performance in the Mediterranean Area. A digital Archive” (“Ženski performans na području Mediterana. Digitalni arhiv”).

Plakat

Održan okrugli stol “Politički i društveni dometi društvenih pokreta u post-jugoslavenskom prostoru”, 20. 10., Zadar

Hrvatsko sociološko društvo – podružnica Zadar i Odjel za sociologiju Sveučilišta u Zadru, u suradnji s GONG-om u sklopu Regionalne škole policy analize organizirali su okrugli stol ‘Politički i društveni dometi društvenih pokreta u post-jugoslavenskom prostoru’ koji je održan u ponedjeljak, 20. listopada 2014. od 18:00h do 20:30h u zgradi Sveučilišta na rivi, dvorana 143.

Izlagači/ce bili su:

Suzana Kunac, istraživačica i aktivistkinja, Zagreb: osvrt na demokratizacijsku agendu civilnog društva

Mislav Stublić, Baza za radničku inicijativu i demokraciju Zagreb: osvrt na nove borbe za radnička prava

Emin Eminagić, istraživač i aktivist, Tuzla: osvrt na bosanske proteste 2013.

Lana Zdravković, Mirovni inštitut Ljubljana:osvrt na nove protestne i političke inicijative u Sloveniji

Moderatorica: Valerija Barada

Održano predavanje u sklopu projekta Stealth.unlimited

Hrvatsko sociološko društvo – podružnica Zadar, u suradnji s Društvom arhitekata Zadar, a u organizaciji GONG-a, u sklopu Regionalne škole policy analize koja se od 17. do 22. listopada odvija u Zadru, organiziralo je predavanje na kojemu su Ana Džokić i Marc Neelan predstavili zajednički pothvat–praksu urbanih intervencija u prostoru STEALTH.unlimited.

Predavanje je održano u nedjelju 19. listopada 2014. godine od 20:00h do 21:30h u IMPACT centru u Zadru, Put Stanova bb.

Raspravu su moderirali Branimir Rajčić i Marina Škrabalo.

O PROJEKTU STEALTH.unlimited

STEALTH se od 2000. godine odvija između Beograda i Rotterdama i bavi se oblikovanjem mogućnosti na mjestima gdje se susreću različita polja istraživanja i mobilizira razmišljanje o mogućim budućnostima grada, i to iz različitih perspektiva – vizualne kulture, urbanog istraživanja,prostornih intervencija, kulturnog aktivizma.
Uz mnoge druge projekte, STEALTH se 2008. predstavio na Venecijanskom bijenalu arhitekture kao ko-kustos Nizozemskog paviljona s projektom ‘ARCHIPHOENIX – Faculties of Architecture’, a 2009. kao jedan od kuratora Međunarodnog bijenala suvremene umjetnosti u Tirani (T.I.C.A.B).
Ana i Marc su u Zadru govorili o tri veoma različita projekta koji istražuju prostor za aktivističku praksu testirajući različite institucionalne okvire. Od projekta ‘Cultural Development Node’, društvenog centra u slamu Moravia u Medellinu; preko ‘Once Upon a Future’, zamišljenog narativa za budućnost Bordeauxa, zasnovanog na postojećim inicijativama građana; do Pametnije zgrade, inicijative za pristupačno stanovanje koju realiziraju građani, a koju su pokrenuli u okviru platforme Ko gradi grad u Beogradu.

Više na:
http://www.stealth.ultd.net/stealth/28_cultural.development.node.html
http://www.stealth.ultd.net/stealth/30_once.upon.a.future.html
http://www.kogradigrad.org/

Poziv na predavanje, prof. Brad R. Roth

Odjel za sociologiju Sveučilišta u Zadru i Hrvatsko sociološko društvo – podružnica Zadar pozivaju Vas na predavanje „Sovereign Equality and Moral Disagreement: Premises of a Pluralist International Legal Order“ koje će održati prof. Brad R. Roth, Center for the Study of Law and Society University of California, Berkeley i Wayne State University, Detroit, dobitnik nagrade Američkog društva pravnika.

U svjetlu novih rasprava o opravdanosti međunarodnih intervencija u kriznim žarištima profesor Roth će predavati o oblicima i mogućnostima rekonstrukcije međunarodnog pravnog poretka. Posebnu pažnju posvetit će pitanjima vezanim uz ograničavanje suverenosti nacijama-državama, ali i moralnim pitanjima vezanim uz pasivnost i neinterveniranje u slučajevima grubog kršenja ljudskih prava.

Predavanje će se održati 22. svibnja u 10 sati u prostoriji 121 zgrade Sveučilišta u Zadru na rivi.

Javno predavanje “Citizenship as a Space of Law: The Case of the New States of South East Europe”, 14. 03. u 16h, Zadar

Odjel za socilogiju Sveučilišta u Zadru i Hrvatsko sociološko društvo – podružnica Zadar organiziraju predavanje pod nazivom ‘CITIZENSHIP AS A SPACE OF LAW: THE CASE OF THE NEW STATES OF SOUTH EAST EUROPE’, koje će održati prof. dr. sc. Jo Shaw (Salvesen Chair of European Institutions and Director of the Institute for Advanced Studies in the Humanities at the University of Edinburgh), u petak, 14. 3. 2014. u 16,00 u zgradi Rektorata, dvorana PDS.

Pitanje građanstva u novim državama Jugoistočne Europe čini temeljni okvir predavanja koje će održati prof. dr. sc. Jo Shaw 14. 03. 2014. u 16h u Dvorani za poslijediplomske studije, zgrada Rektorata Sveučilišta u Zadru.

Prof.dr.sc. Shaw će govoriti o odnosu između suprotstavljenih shvaćanja građanstva u kontekstu vladavine prava te teritorijalnih i identitetskih osnova građanstva. Njen pristup je nadogradnja pravničkim pristupima građanstvu u bivšoj Jugoslaviji time što razvija socio-pravni i kontekstualni pristup prema kojem su režimi građanstva u tim zemljama shvaćeni kao kompleksne ekologije.

Plakat događanja možete naći na sljedećoj poveznici.

Serija od šest predavanja na teme iz vizualne sociologije, Zadar

U organizaciji Odjela za sociologiju Sveučilišta u Zadru i zadarske podružnice Hrvatskog sociološkog društva, u razdoblju između 12. studenog i 17. prosinca 2013., održat će se serija od šest predavanja na teme iz vizualne sociologije.

Pod naslovom „Seminar iz vizualne sociologije”, ova serija održava se u okviru kolegija Vizualni identiteti, koji je dio programa Međunarodnog združenog diplomskog studija Kulturne sociologije (Graz-Zadar-Trento-Brno), ali je otvorena i svim zainteresiranim studentima/cama i kolegama/icama. Predavanja će se održavati u predavaonici 203 „starog kampusa” Sveučilišta u Zadru, utorkom u 18.30 sati.

Uvodna predavanja održat će Mirko Petrić, a rasprave će moderirati Valerija Barada. Predavanja će se održavati na jeziku studija (engleskom).

Raspored i teme predavanja možete naći na plakatu u prilogu.

Poziv na predavanje prof. dr. sc. Daphne Winland, 23. 10.,Zadar

Hrvatsko sociološko društvo – podružnica Zadar i Odjel za sociologiju Sveučilišta u Zadru pozivaju Vas na predavanje “Affective capital: Ethnic Citizenship and Post-socialist Strategies of Diaspora Enticement koje će održati prof. dr. sc. Daphne Winland (izvanredna profesorica, Odjel za antropologiju, Sveučilište York, Toronto, Kanada), u srijedu, 23. 10. 2013. u 14 sati, u učionici 121, zgrada Sveučilišta na rivi.

O PREDAVANJU:

Nakon završetka ratova na području bivše Jugoslavije 1995. godine, prioriteti međunarodne politike su se pomakli s poslijeratnog očuvanja i gradnje mira te humanitarnih pitanja, prema ekonomskom razvoju, kao i s demokratizacije prema neoliberalnim načinima upravljanja. Usvajanje rječnika međunarodne kompetitivnosti (npr. inovacijski klasteri, mobilnost znanja) je postalo ključno za ono što se naziva „stvaranjem novih vrijednosti” za hrvatsku ekonomiju. Hrvatski programi koje dobrim dijelom promiče Svjetska banka, EU i drugi slični akteri, usmjereni su na tzv. „domaće stručnjake u inozemstvu” – visokokvalificirane istraživače i poduzetničku hrvatsku dijasporu. Namjera je pokrenuti široku „stratešku inovaciju” i partnerstva utemeljena na vještinama, kroz programe potpora. U ovom se predavanju problematizira rastuća kompleksnost socijalnih, političkih i ekonomskih utjecaja ove dijaspore eksperata u post-socijalističkim „tranzicijama”.

Predavanje će se održati na engleskom jeziku.

Održano javno predavanje „Urbane kulturne politike u turističkom gradu – sociološki pristup“, Zadar, 29. 4. 2013.

U organizaciji Hrvatskog sociološkog društva – podružnica Zadar i Odjela za sociologiju Sveučilišta u Zadru, u ponedjeljak, 29. 4. 2013. u 18,30 sati, učionica 121, zgrada Sveučilišta u Zadru na rivi, održano je javno predavanje s nazivom „Urbane kulturne politike u turističkom gradu – sociološki pristup“. Predavanje je održao mr. sc. Mirko Petrić, viši predavač s Odjela za sociologiju Sveučilišta u Zadru.

U predavanju su izneseni rezultati istraživanja o tome kakve kulturne politike provodi 2.000 gradonačelničkih ureda u 13 europskih zemalja. Podaci su stavljeni u kontekst aktualnih potreba turističkih gradova na jadranskoj obali. Razmatrana je prikladnost pojedinih pristupa planiranju urbanog i kulturnog razvoja u sredinama koje su, u post-tranzicijskim okolnostima, izložene osobito jakim pritiscima na svoje prostorne i baštinske resurse, te gradske i građanske tradicije.

Između ostaloga, u predavanju su objašnjene prednosti i nedostaci razvojnih scenarija utemeljenih na pojmovima kao što su „grad umjetnosti”, „grad kulture”, „kreativni grad”, „obrazovni grad” te „politika kulturnih scena”. U dvosatnom predavanju i diskusiji sudjelovalo je preko 30 profesora/ica, studenata/ica te predstavika/ tijela državne uprave. Događaj je popraćen u lokalnim medijima.

KUĆANSTVA U DUŽNIČKOJ KRIZI: SLUČAJ KREDITA S VALUTNOM KLAUZULOM U ŠVICARSKIM FRANCIMA

Predavanje dr. sc. Petre Rodik

U organizaciji Hrvatskog sociološkog društva – podružnica Zadar i Odjela za sociologiju Sveučilišta u Zadru, u petak, 11. 01. 2013. u 16 sati, učionica 121, zgrada Sveučilišta u Zadru na rivi, održano je gostujuće javno predavanje na s nazivom „Kućanstva u dužničkoj krizi: slučaj kredita s valutnom klauzulom u švicarskim francima“. Predavanje je održala dr. sc. Petra Rodik, viša asistentica s Odsjeka za sociologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Predavačica je govorila o rezultatima istraživanja provedenog početkom 2012. godine o kreditnim dužnicima u Hrvatskoj.

Young Peoples’ Constructions of Equity and Cooperation

Predavanje prof. dr. sc. Alistaira Rossa

U organizaciji Hrvatskog sociološkog društva – podružnica Zadar i Odjela za sociologiju Sveučilišta u Zadru, u utorak, 16. 10. 2012. u 13 sati, dvorana poslijediplomskih studija, zgrada Rektorata, Mihovila Pavlinovića bb., održano je javno predavanje na engleskom jeziku s nazivom „Young Peoples’ Constructions Of Equity And Cooperation”.

Predavač je na temelju komparativnog istraživanja provedenog u Ujedinjenom Kraljevstvu, Poljskoj, Španjolskoj i Turskoj govorio o obrascima suradnje i sklonosti za solidarnost mladih.

Prof. dr. sc. Alistair Ross je profesor emeritus na London Metropolitan University.