Poziv na tribinu “Sport, nacija i njezina reprezentacija”, 28.2.2019, Zagreb

Sekcija za sociologiju sporta pri Hrvatskom sociološkom društvu sa zadovoljstvom vas poziva na znanstvenu tribinu „Sport, nacija i njezina reprezentacija“, koja će se održati u četvrtak, 28. 2. 2019, u 18 sati u Vijećnici Kineziološkog fakulteta u Zagrebu (Horvaćanski zavoj 15).

Poticaj za organizaciju ovog događaja je nedavno objavljena knjiga „Domaći teren: sociokulturno istraživanje hrvatskog sporta“ (Institut za etnologiju i folkloristiku, 2018) te će stoga biti riječi o nekima od nosivih tema te knjige,
vezanima uz hrvatski sport od devedesetih naovamo: identitetskim politikama, promoviranju nacije i nacionalističkom diskursu.

Na tribini će govoriti Dražen Lalić, Marko Mustapić, Sunčica Bartoluci i Ozren Biti, autor knjige.

dr.sc. Marko Mustapić,

voditelj Sekcije za sociologiju sporta

Poziv na predavanje “Uključivanje Roma u hrvatsko društvo – rezultati istraživanja”, 1.3.2019., Split

Zadovoljstvo nam je pozvati Vas na predavanje pod naslovom Uključivanje Roma u hrvatsko društvo – rezultati istraživanja. Predavanje se održava u okviru ciklusa „Sociološki razgovori“, u organizaciji splitske podružnice Hrvatskog sociološkog društva.

Predavanje će održati mr. sc. Suzana Kunac (Peta disciplina, obrt za znanstvene i tehničke usluge i savjetovanja). Navedeno predavanje uz raspravu održat će se u petak 1. 3. 2019. s početkom u 18.00h na adresi Poljana kraljice Jelene 1/3, Split (Peristil, prostorije Filozofskog fakulteta u Splitu).

Veselimo se Vašem dolasku!

Srdačan pozdrav,

Doc. dr. sc. Marija Lončar

Hrvatsko sociološko društvo, podružnica u Splitu

Toni Popović, mag. soc.

Hrvatsko sociološko društvo, podružnica u Splitu

Poziv za sudjelovanje na VII. Nacionalnom kongresu Hrvatskog sociološkog društva, 11. i 12. 4. 2019., Zagreb

SOCIJALNA KOHEZIJA U DRUŠTVU POLARIZACIJE, KONFLIKATA I NEJEDNAKOSTI 

Zagreb, 11. i 12. travnja 2019.

PROGRAMSKI ODBOR

Predsjednik

Prof. dr. sc. Ivan Burić, Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu

Članovi/ice

Doc. dr. sc. Branko Ančić, Institut za društvena istraživanja u Zagrebu
Doc. dr. sc. Valerija Barada, Odjel za sociologiju Sveučilišta u Zadru
Dr. sc. Paško Bilić, Institut za razvoj i međunarodne odnose
Prof. dr. sc. Saša Božić, Odjel za sociologiju Sveučilišta u Zadru
Doc. dr. sc. Marija Brajdić Vuković, Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu
Dr. sc. Simona Kuti, Institut za migracije i narodnosti
Doc. dr. sc. Marija Lončar, Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu
Dr. sc. Marko Mustapić, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar
Prof. dr. sc. Krunoslav Nikodem, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Dr. sc. Jadranka Švarc, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar

ORGANIZACIJSKI ODBOR

Predsjednica

Prof. dr. sc. Jasminka Lažnjak, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Članovi/ice

Dr. sc. Anja Gvozdanović, Institut za društvena istraživanja u Zagrebu
Prof. dr. sc. Davorka Matić, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Dr. sc. Jaka Primorac, Institut za razvoj i međunarodne odnose
Doc. dr. sc. Jana Vukić, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Rok za slanje sažetaka: 1. ožujka 2019. godine

Obavijest o (ne)prihvaćanju sažetka: 15. ožujka 2019. godine

Rok za uplatu kotizacije: 25. ožujka 2019. godine

Kotizacija: 250,00 kn (za članove/ice HSD-a); 500,00 kn (za osobe koje nisu članovi/ice HSD-a)

Kontakt: info@hsd.hr; anja@idi.hr

TEMATSKI OKVIR KONGRESA

Hrvatsku danas karakterizira niska razina povjerenja u društvene institucije poput pravosuđa, Sabora, političkih stranaka, kao i jačanje populističkih stremljenja i populističkih pokreta. Također, primjećuje se porast tolerancije spram različitih oblika oportunističkih ponašanja kao i sve učestalije korištenje neformalnih instrumenata pri rješavanju problema s kojima se građani svakodnevno susreću. Uz jačanje populističkih tendencija u političkoj sferi sve više se potenciraju i ideološke podjele te političko-vrijednosne polarizacije. S druge strane, sportske pa i humanitarne manifestacije nerijetko se koriste kao primjeri nacionalnog jedinstva.

Ovo su samo neke od društvenih pojava i procesa koje mogu biti povezane s izgradnjom i razgradnjom socijalne kohezije. U tom smislu, postavlja se pitanje što sve otežava socijalnu koheziju i onemogućuje pokretanje društvenih reformi i rješavanje problema poput ekonomske nerazvijenosti, sporog rasta životnog standarda, stagnantnog siromaštva u pojedinim društvenim slojevima, korupcije i klijentelizma. Karakterizira li naše društvo porast netolerancije, nacionalizma i homogenizacije, u kojoj su mjeri populističke politike posljedica takvih pojava? S druge strane, koji društveni procesi umanjuju te tendencije?

Mnoge analize posljednjih nekoliko desetljeća upućuju na postojanje dubljih društvenih pojava koji zahtijevaju preispitivanje i redefiniranje temeljnih socioloških koncepata. Važnost socijalnih mreža koje konstituiraju temeljne društvene institucije i povjerenja koje olakšava njihovo funkcioniranje su do sada istraživani pomoću koncepta socijalnog kapitala. U posljednje vrijeme, sociološka istraživanja okreću se ponovo konceptu solidarnosti i socijalnoj koheziji kao relevantnim čimbenicima stabilnog i inkluzivnog demokratskog društva. Ovu paradigmatsku promjenu inducirale su posljedice globalizacijskih procesa kao što su masovne migracije i rast nejednakosti (Koster 2007, Vergolini 2011).

Socijalna kohezija je pojam s dugom sociološkom tradicijom od Durkheima do suvremenih autora poput Lockwooda i Granovettera, no bez jednoznačno prihvaćenog i definiranog značenja (Arieli 2014; Fonseca,  Lukosch i Brazier 2018) pri čemu je višestruko kritički preispitivan (Schiefer i van der Noll 2017). S druge strane, u dokumentima Europske unije socijalna je kohezija definirana kao proces usmjeren smanjivanju razlika i zaštiti od društvene isključenosti. Vijeće Europe definira socijalnu koheziju kao “kapacitet društva da osigura blagostanje svih svojih članova/ica, minimizirajući razlike i izbjegavajući marginalizaciju sa sljedećim karakteristikama: 1. Recipročna lojalnost i solidarnost; 2. Snaga društvenih veza i zajedničkih vrijednosti; 3. Osjećaj pripadnosti; 4. Povjerenje među pojedincima u zajednici; 5. Smanjenje nejednakosti i socijalne isključenosti” (Vijeće Europe 2008). U ovom kontekstu, pojam ima pozitivan prizvuk, no socijalna kohezija postaje sve učestalije redefinirana i izjednačena s homogenizacijom i asimilacijom, a diskursi o različitosti postaju sve više ekstremistički i nacionalistički (Vasta 2010).

Interes akademske zajednice za ponovno propitivanje koncepta socijalne kohezije označava vraćanje teorijama integracije i diferencijacije u fokus analiza društvenih znanosti. Istraživanja su se zbog toga okrenula pitanjima utjecaja različitosti na participaciju u kolektivnom životu – imaju li etničke, religijske i kulturne razlike negativan efekt na društvenu solidarnost i uzrokuju li eroziju socijalne kohezije?

Pozivamo Vas da se uključite u rad kongresa koji ima za cilj odgovoriti na pitanje značenja solidarnosti, integracije i socijalne kohezije danas te druga aktualna pitanja hrvatskog društva, ali i našeg regionalnog okruženja. Predlažemo sljedeće teme za raspravu, pri čemu su i drugi aspekti problema vezani uz temu kongresa dobrodošli:

 • Kako i u kojoj mjeri socioekonomske krize doprinose jačanju procesa nacionalne homogenizacije i integracije i istovremenom slabljenju socijalne kohezije?
 • Utjecaj etničkih, religijskih, klasnih i kulturnih različitosti u društvu na socijalnu koheziju
 • Odnos emigracijskih/imigracijskih procesa i socijalne kohezije
 • Utjecaj okolišnih kriza (npr. poplave i požari) na socijalnu koheziju
 • Socijalna isključenost, socijalne inovacije i socijalna kohezija
 • Pluralizam identiteta i socijalna kohezija
 • Čimbenici društvene polarizacije i konflikata
 • Vrijednosne/političke orijentacije i socijalna kohezija
 • Sport i socijalna kohezija
 • Solidarnost i socijalna kohezija
 • Humanitarno djelovanje, volonterski rad, društvena participacija i socijalna kohezija
 • Politička participacija, populizam i socijalna kohezija
 • Multidimenzionalnost koncepta socijalne kohezije, kolektivna i individualna dimenzija
 • Statički i dinamički koncept socijalne kohezije
 • Indikatori socijalne kohezije
 • Socijalna kohezija i socijalni kapital: konceptualne razlike i sličnosti
 • Regionalni razvoj i (dez)integracijski procesi u Hrvatskoj
 • Mediji i socijalna kohezija
 • Obrazovanje i socijalna kohezija
 • Društveni aktivizam i socijalna kohezija
 • Odnos tehnoloških promjena, digitalnih tehnologija, društvenih mreža i socijalne kohezije
 • Mladi i socijalna kohezija
 • Razlike u rodnim ulogama i odnosima kao pokazatelj socijalne kohezije
 • Rad, zaposlenost i sindikalno udruživanje
 • Generacijske razlike u razumijevanju socijalne kohezije i solidarnosti

PRIJAVA ZA SUDJELOVANJE

Pozivamo članove/ice Hrvatskoga sociološkog društva i sve druge zainteresirane da pošalju prijedloge svojih konferencijskih priopćenja. Sažetak bi uz naslov trebao sadržavati između (minimalno) 250 i (maksimalno) 300 riječi te ime, adresu, naziv ustanove zaposlenja i e-mail adresu autora. Rok za slanje sažetaka putem elektroničke pošte na adresu tajništva HSD-a info@hsd.hr je 1. ožujka 2019. godine.

U sažetku treba navesti opći prikaz teme, glavne teorijske smjernice, metodološki pristup, glavne rezultate i zaključak, a također mu valja pridružiti do sedam ključnih riječi. Sažetke prijedloga konferencijskih priopćenja recenzirat će članovi/ice programskog odbora, a povratna informacija o ishodu recenzentskog postupka bit će proslijeđena autorima/icama do 15. ožujka 2019. godine. Autori/ce prihvaćenih izlaganja dužni su uplatiti kotizaciju do 25. ožujka 2019. godine kako bi im sažetak bio uvršten u program kongresa.

Tekst poziva za slanje sažetaka

Predložak za pisanje sažetka

Poziv na predavanje “Muškarci u Dalmaciji: drukčiji ili isti?” mr.sc. Mirka Petrića, 17.1.2019., 18h, Split

Zadovoljstvo nam je pozvati Vas na predavanje pod naslovom Muškarci u Dalmaciji: drukčiji ili isti?. Predavanje se održava u okviru ciklusa „Sociološki razgovori“, u organizaciji splitske podružnice Hrvatskog sociološkog društva.

Predavanje će održati mr. sc. Mirko Petrić s Odjela za sociologiju Sveučilišta u Zadru. Navedeno predavanje uz raspravu održat će se u četvrtak 17. 1. 2019. s početkom u 18.00h na adresi Poljana kraljice Jelene 1/3, Split (Peristil, prostorije Filozofskog fakulteta u Splitu) 

Veselimo se Vašem dolasku!

Srdačan pozdrav,

Doc. dr. sc. Marija Lončar

Hrvatsko sociološko društvo, podružnica u Splitu

Toni Popović, mag.soc.

Hrvatsko sociološko društvo, podružnica u Splitu

Dopuna i promjena termina održavanja programa Svečane sjednice povodom Dodjele priznanja “Rudi Supek”, ponedjeljak 10. 12. 2018. u 17.00 sati

Čast nam je obavijestiti Vas da će u prof. Frank Welz održati javno predavanje pod naslovom ‘Sociology in Contemporary Society’ u ponedjeljak 10. prosinca 2018. godine nakon svečane dodjele priznanja “Rudi Supek” Goranu Batini i predavanja ‘Raison d’être sociologije u Hrvatskoj za vrijeme Austro-Ugarske Monarhije: kulturno-historiografski pregled’ u Društvu sveučilišnih nastavnika, Frankopanska 5a. 

Zbog navedene dopune u programu, dodjela priznanja “Rudi Supek” Goranu Batini započet će u 17h.

Frank Welz je profesor sociologije pri Školi za političke znanosti i sociologiju na Sveučilišu u Innsbrucku. Bio je član različitih europskih stručnih i znanstvenih organizacija i inicijativa, između ostalih i European Alliance for the Social Sciences and Humanities (EASSH) i Initiative for Science in Europe (ISE). Od 2015. do 2017. bio je predsjednik Europske sociološke asocijacije.  Njegovi znanstveni interesi se pretežno vezuju uz područja sociološke teorije, sociologije kulture, posebice prava, i povijesti sociologije. U središtu njegova rada je pitanje makro-historijskih promjena i suvremena transformacija suvereniteta.

Dodjela priznanja “Rudi Supek” – Javno predavanje Gorana Batine: Raison d’être sociologije u Hrvatskoj za vrijeme Austro-Ugarske Monarhije

Čast nam je i zadovoljstvo pozvati Vas na Svečanu sjednicu Hrvatskog sociološkog društva povodom dodjele priznanja “Rudi Supek” koja će se održati u ponedjeljak 10. prosinca 2018. s početkom u 18.00 sati u Društvu sveučilišnih nastavnika i drugih znanstvenika u Zagrebu, Frankopanska 5a, Zagreb.

Ovim će povodom ovogodišnji dobitnik priznanja Goran Batina, profesor sociologije i glavni urednik Sociološke biblioteke, održati javno predavanje pod naslovom Raison d’être sociologije u Hrvatskoj za vrijeme Austro-Ugarske Monarhije: kulturno-historiografski pregled.

Srdačan pozdrav,
prof. dr. sc. Jasminka Lažnjak
predsjednica Hrvatskog sociološkog društva

Predavanje prof.dr.sc. Inge Tomić-Koludrović “Partnerski odnosi muškaraca i žena u Hrvatskoj: razvojna perspektiva”, 6.12.2018., 17.30h, Split

Zadovoljstvo nam je pozvati Vas na “Sociološke razgovore” splitske podružnice HSD-a u kojima će s predavanjem naslova “Partnerski odnosi muškaraca i žena u Hrvatskoj: razvojna perspektiva” sudjelovati prof. dr. sc. Inga Tomić-Koludrović iz Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar, Područni centar Split.

Navedeno predavanje uz raspravu održat će se u četvrtak 6. 12. 2018. s početkom u 17.30h na adresi Poljana kraljice Jelene 1/3, Split (Peristil, prostorije Filozofskog fakulteta u Splitu).

Veselimo se Vašem dolasku!

Srdačan pozdrav,
Doc. dr. sc. Marija Lončar
Hrvatsko sociološko društvo, podružnica u Splitu

Toni Popović, mag.soc.
Hrvatsko sociološko društvo, podružnica u Splitu

 

Tužna vijest

 

Poštovane kolegice, poštovani kolege,

javljamo tužnu vijest da je 23. studenoga 2018. u 73. godini života preminuo akademik Ivan Cifrić, profesor emeritus na Odsjeku za sociologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu te istaknuti član i bivši predsjednik našeg Društva.

Prof. dr. sc. Ivan Cifrić rođen je 22. siječnja 1946.g. u Petrijevcima. Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirao je sociologiju i filozofiju 1969. godine, a  ao1973. magistrirao i 1980. doktorirao sociologiju. Na Odsjeku za sociologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu izabran je za asistenta 1970., za docenta 1981., za profesora u trajnom zvanju 1997., te za profesora emeritusa 2017. godine. Cijeli je svoj radni vijek posvetio unapređenju i promicanju sociologije u Hrvatskoj, posebice socijalne ekologije čiji je bio začetnik i najistaknutiji predstavnik u domaćoj znanstvenoj zajednici i šire. Autor je petnaest knjiga te više od stotinu znanstvenih i stručnih radova objavljenih u međunarodnim i domaćim publikacijama. Za svoj je rad bio nagrađen nizom uglednih nagrada: „Velikom medaljom Filozofskog fakulteta“ (1991.), „Godišnjom državnom nagradom za znanost“ (2000.), „Državnom nagradom za znanost za životno djelo“ (2014.) i drugima.

Posljednji ispraćaj bit će u krematoriju na groblju Mirogoj u srijedu, 28. studenoga, u 14.30h.

Predstavljanje knjige Andrewa Hodgesa “Fan Activism, Protest and Politics: Ultras in Post-socialist Croatia”

Sekcija za sociologiju sporta Hrvatskog sociološkog društva poziva Vas na predstavljanje knjige Andrewa Hodgesa “Fan Activism, Protest and Politics: Ultras in Post-socialist Croatia”, upravo objavljenu u izdanju Routledgea.
Predstavljanje knjige održat će se u utorak 30.10.2018.g. u multimedijalnoj dvorani Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar u Zagrebu, Marulićev trg 19, 1. kat. O knjizi će govoriti Benjamin Perasović, Rahela Jurković i Andrew Hodges.
Veselimo se vašem dolasku!

Predavanje dr.sc. Petera Stachela o knjizi Ludviga Gumplowitza „Nacrt socijalne filozofije“

Povodom obilježavanja stogodišnjice osnivanja prvog sociološkog društva pozivamo Vas na predavanje i razgovor o knjizi Ludviga Gumplowitza „Nacrt socijalne filozofije“. O Ludwigu Gumplowitzu i njegovoj sociologiji govorit će, Dr.Phil. Peter Stachel, ugledni povjesničar iz Instituta za kulturalne znanosti i povijest kazališta Austrijske akademije znanost čija je specijalnost austrijska i srednjeuropska povijest (18. do 20. stoljeća), povijest znanosti,  studije kulture, sjećanja, političkih i nacionalnih  simbola i rituala. Dr. Peter Stachel autor je predgovora novom izdanju prvog prijevoda knjige iz 1912. u izdanju Naklade Jesenski i Turk.

Predavanje na engleskom jeziku održat će se u srijedu 6. lipnja 2018. u 18 sati u Maloj dvorani Matice hrvatske, Ulica Matice hrvatske 2 / Strossmayerov trg 4, Zagreb.

Veselimo se Vašem dolasku!

Jasminka Lažnjak,

Predsjednica HSD-a i pročelnica Odjela za sociologiju MH