Podružnica u Zadru

Zadarska podružnica Hrvatskog sociološkog društva djeluje od proljeća 2009. godine kada je osnovana zbog potrebe veće strukovne prisutnosti sociologije u javnom prostoru zadarske regije, ali i širenja tematskih i suradnih polja cjelokupne sociološke struke u Hrvatskoj. Osim toga, Podružnica posebnu pažnju usmjerava na međuinstitucionalnu suradnju poglavito mlađih istraživača/ica, ali i međunarodnu suradnju s renomiranim profesorima/cama. U svom je radu Podružnica otvorena prema interdisciplinarnim područjima, u cilju profiliranja i osnaživanja socioloških interesa članstva koje čine zaposlenici/e i studenti/ce Odjela za sociologiju Sveučilišta u Zadru, srednjoškolski profesori/ce te završeni sociolozi/ginje. Sve temeljne aktivnosti, a to su javna predavanja, kružoci, predstavljanja knjiga, tribine i debate, otvorene su i široj javnosti te popraćene u lokalnim i nacionalnim medijima.

Voditeljica podružnice

Dr. sc. Valerija Barada, docentica
Odjel za sociologiju
Sveučilište u Zadru
Obala kralja Petra Krešimira IV/2
23000 Zadar

+ 385 (0) 23 200 567
+ 385 (0) 91 503 94 82

http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=271014