Sekcija za sociologiju prostora

Sekcija za sociologiju prostora osnovana je 4. prosinca 2009. godine radi povezivanja znanstvenika/ca koji/e se bave sociologijom prostora u Hrvatskoj i poticanja stručne rasprave o aktualnim temama unutar ovog akademskog područja. U organizaciji Sekcije do sada su organizirani stručni skupovi, javna predavanja, tribine i okrugli stolovi u Zagrebu, Splitu i Zadru. U sklopu nacionalnog kongresa Hrvatskog sociološkog društva (7-8. travnja 2011.), Sekcija je organizirala panel na temu „Društveni razvoj teritorija” i okrugli stol na temu „Temeljne promjene u hrvatskim urbano-ruralnim prostorima i regijama u posljednjih dvadeset godina”. Na godišnjoj konferenciji Hrvatskog sociološkog društva (1-2. lipnja 2012.), u organizaciji Sekcije održana je panel rasprava „Povratak zajednice: transnacionalni procesi i lokacijske politike”. Sekcija trenutno okuplja 35 članova i članica s 12 različitih znanstvenih i visokoobrazovnih institucija.

Sekciju je od osnivanja do 1. srpnja 2010. vodila Anđelina Svirčić Gotovac, nakon čega je tu funkciju preuzeo Kruno Kardov koji je Sekciju vodio do 2. lipnja 2012., kada je za novu voditeljicu izabrana Željka Tonković. Jelena Zlatar vršila je funkciju tajnice Sekcije od osnivanja do ožujka 2015., kada je tu dužnost preuzela Nataša Bokan.

Godišnji izvještaji

Voditeljica Sekcije

Željka Tonković, viša asistentica na Odjelu za sociologiju Sveučilišta u Zadru. Diplomirala je na dvopredmetnom studiju sociologije i povijesti na Sveučilištu u Zadru. Doktorirala 2012. godine na poslijediplomskom studiju sociologije Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu s temom „Društvene mreže aktera u kulturnom i kreativnom sektoru kao pokazatelj razvojnih potencijala – primjer grada Zadra”. Njezini znanstveno-istraživački interesi obuhvaćaju teme iz područja urbanog i kulturnog razvoja.

Kontakt

Odjel za sociologiju Sveučilišta u Zadru
Obala kralja Petra Krešimira IV/2
23000 Zadar
Hrvatska / Croatia
Tel.: + 385 23 200 507
E-mail: zeljka.tonkovic@unizd.hr

Tajnica Sekcije

Nataša Bokan diplomirala je na jednopredmetnom studiju sociologije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Doktorirala 2012. godine na poslijediplomskom doktorskom studiju sociologije Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu s temom „Konceptualni pristupi ekološkim mikrosocijalnim zajednicama: studija slučaja u Hrvatskoj”. Docentica je na Agronomskom fakultetu u Zagrebu. Bavi se ruralnom sociologijom.

Kontakt

Zavod za agrarnu ekonomiku i ruralni razvoj / Department for Agricultural Economics and Rural Development
Sveučilište u Zagrebu / University of Zagreb
Agronomski fakultet / Faculty of Agriculture
Svetošimunska 25
10000 Zagreb
Tel.: + 385 1 239 4071
E-mail: nbokan@agr.hr