Hrvatsko sociološko društvo suorganizator je skupa pod naslovom “Sveto i svjetovno”

Hrvatsko sociološko društvo suorganizator je skupa pod naslovom “Sveto i svjetovno. Simpozij o osobi i djelu Željka Mardešića”.

Suorganizatori skupa su Kršćanska sadašnjost, Kršćanski akademski krug, Centar za promicanje socijalnog nauka Crkve i Katolički bogoslovni fakultet u Zagrebu.

Riječ je o interdisciplinarnom skupu kojem je namjera osvijetliti sociološke, religiološke i teološke vidove djela Ž. Mardešića. Skup će održati u utorak, 27. studenoga 2007. godine u Zagrebu. Zainteresirani članovi HSD-a koji žele aktivno sudjelovati na skupu trebaju poslati naslov svog izlaganja do 5. listopada, a sazetak obima do 150 rijeci do 15. studenoga na e-adresu: sinisa.zrinscak@zg.t-com.hr. Na ovoj se adresi mogu dobiti i ostale podrobnije informacije o skupu.

Više članaka

hrCroatian
Scroll to Top