Sociologija suvremene znanstvene biografije: akademski narcizam kao racionalni izbor

Predavanje izv. prof. dr. sc. Saše Božića „Sociologija suvremene znanstvene biografije: akademski narcizam kao racionalni izbor”

U organizaciji Hrvatskog sociološkog društva – podružnica Zadar i Odjela za sociologiju Sveučilišta u Zadru, u ponedjeljak, 14. 12. 2009. godine izv. prof. dr. sc. Saša Božić, održao je predavanje pod nazivom „Sociologija suvremene znanstvene biografije: akademski narcizam kao racionalni izbor”.

Radi se o prilagođenom predavanju koje je S. Božić održao 23. listopada 2009. u Bruxellesu pod nazivom „Academic narcissism and the problem of knowledge accumulation” na međunarodnoj konferenciji ‘The Future of the Social Sciences and Humanities’. Predavanje je bilo popraćeno i u podlistku Timesa o visokom obrazovanju (Times Higher Education, više na http://www.timeshighereducation.co.uk/). Nakon izlaganja, zadarska akademska javnost je sudjelovala u gotovo dvosatnoj diskusiji o epistemološkom realizmu, akumulaciji znanja i akademskom narcizmu.

Više članaka

hrCroatian
Scroll to Top