Međunarodna konferencija – “Cultural Sociology: Past, Present, Future”

Međunarodna konferencija “Cultural Sociology: Past, Present, Future” održana je na Odjelu za sociologiju u Zadru od 21. do 24. listopada 2010. godine. Konferencija je organizirana kao dio aktivnosti vezanih uz pokretanje združenog diplomskog studija kulturne sociologije koji će započeti u ak. godini 2010./2011. U svojim su izlaganjima profesori/ce sa suradnih sveučilišta u Grazu, Trentu, Brnu, Teramu i Zadru problematizirali temu kulturne sociologije kao teorijskog i istraživačkog područja, ali i kao akademskog sadržaja za podučavanje budućih studenata/ica.

Plakat skupa * Program skupa

Više članaka

hrCroatian
Scroll to Top