Nacionalni kongres Hrvatskog sociološkog društva – Zagreb, 7. – 8. travnja 2011.

SOCIOLOGIJA I PROMJENA – IZAZOVI BUDUĆNOSTI

Uključenje Republike Hrvatske u Europsku Uniju, koje se očekuje 2013. godine, na simboličkoj razini predstavlja najveću promjenu s kojom će se hrvatsko društvo susresti nakon postsocijalističke tranzicije. U novom društvenom kontekstu, sociologija će se također naći pred novim izazovima. Svrha kongresa je prepoznati i početi odgovarati na pitanja koja će se postaviti pred hrvatsko društvo i pred hrvatsku sociologiju u nadolazećem razdoblju.

Brojnim naznakama promjena koje nas očekuju već svjedočimo. Sociološka zajednica istražuje i kao struka je osobito svjesna društvenog potencijala s kojim Hrvatska ulazi u novo razdoblje svoje suvremene povijesti. Stoga su na kongresu dobrodošli svi prilozi koji se tiču unutarnje dinamike suvremenog hrvatskog društva, s motrišta široko shvaćenih tranzicijskih procesa u europskom i globalnom kontekstu. Važan dio ovih promišljanja svakako se odnosi i na unutarstrukovne rasprave o promjenama kroz koje je sociologija kao disciplina već počela prolaziti.

PROGRAM KONGRESA

Organizator: Hrvatsko sociološko društvo

Akademski odbor: Aleksandar Štulhofer (predsjednik), Drago Čengić, Nikša Dubreta, Saša Poljanec-Borić, Zoran Šućur i Inga Tomić-Koludrović

Organizacijski odbor: Branko Ančić, Ana Pažanin i Jana Šarinić

Mjesto održavanja: Gradska skupština Grada Zagreba, Sv. Ćirila i Metoda 5, Zagreb

Kontakt: Branko Ančić (branko@idi.hr)

Svi sudionici kongresa dužni su registrirati se. Na mjestu održavanja nalaziti će se registracijski stol na kojem ćete moći platiti kotizaciju, te ukoliko želite i članarinu.

Kotizacija za kongres za članove/članice HSD-a iznosi: 100,00 kuna za zaposlene, 50,00 kuna za nezaposlene te studente (preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih[1] studija).

Kotizacija za osobe koje nisu učlanjene u HSD iznosi: 150,00 kuna za zaposlene, 100,00 kuna za nezaposlene i studenti.

[1] Studenti poslijediplomskih studija ukoliko su zaposleni plaćaju isti iznos kotizacije kao i zaposleni.

Više članaka

hrCroatian
Scroll to Top