Poziv na Nacionalni kongres Hrvatskog sociološkog društva – Zagreb, 7. – 8. travnja 2011.

SOCIOLOGIJA I PROMJENA – IZAZOVI BUDUĆNOSTI

Organizator: Hrvatsko sociološko društvo

Akademski odbor: Aleksandar Štulhofer (predsjednik), Drago Čengić, Nikša Dubreta, Saša Poljanec Borić, Zoran Šućur

Više članaka

Scroll to Top