Prezentacije predstavljene na Godišnjoj konferenciji Hrvatskoga sociološkog društva 2012.

 • MIRKO BLAGOJEVIĆ – Aktuelna religioznost građana Srbije
 • GORDAN ČRPIĆ – SINIŠA ZRINŠČAK – Simbolika definitivnog raspada: Religioznost na prostoru bivše Jugoslavije 2008. godine
 • SLAVKO GABER – Upotreba, pogrešna upotreba i zloupotreba istraživanja i edukacijske politike
 • BRANKA GALIĆ – KSENIJA KLASNIĆ – Feministkinje u očima studenata. Kako studentice i studenti vide feministkinje
 • SANDRA KANTAR – KRISTINA SVRŽNJAK – SILVIJE JERČINOVIĆ – Aspekti razvoja ženskog poduzetništva u poljoprivredi
 • NENAD KARAJIĆ – Hrvatski sustav visokog obrazovanja – između humanizacije i marketizacije znanja
 • KSENIJA KLASNIĆ – BRANKA GALIĆ – Tko je kriv? Stavovi studenata Sveučilišta u Zagrebu o nasilju nad ženama
 • DENISA KRBEC – Društvo znanja i/ili društvo učenja: izazovi institucionalnih promjena
 • SIMONA KUTI – SAŠA BOŽIĆ – Transnacionalni socijalni prostori: od obitelji do zajednica
 • JASMINKA LAŽNJAK – Društvo bez zaposlenja: ključni pristupi i njihova kritička evaluacija
 • DUŠKO SEKULIĆ – U čije ime govori Crkva?
 • PAUL STUBBS – Networks, Organisations, Movements…: narratives and shapes of three waves of activism in Croatia
 • HELENA ŠTIMAC RADIN – Utjecaj procesa pristupanja Europskoj Uniji na razvoj i provedbu politike ravnopravnosti spolova u Republici Hrvatskoj
 • JADRANKA ŠVARC – JURAJ PERKOVIĆ – Društvo znanja i profesije predvidive budućnosti: teze za diskusiju
 • ADNAN TUFEKČIĆ – Obrazovne institucije između suvremenih reformi i teorije obrazovanja

Više članaka

hrCroatian
Scroll to Top