Poziv na predavanje prof. dr. sc. Daphne Winland, 23. 10.,Zadar

Hrvatsko sociološko društvo – podružnica Zadar i Odjel za sociologiju Sveučilišta u Zadru pozivaju Vas na predavanje “Affective capital: Ethnic Citizenship and Post-socialist Strategies of Diaspora Enticement koje će održati prof. dr. sc. Daphne Winland (izvanredna profesorica, Odjel za antropologiju, Sveučilište York, Toronto, Kanada), u srijedu, 23. 10. 2013. u 14 sati, u učionici 121, zgrada Sveučilišta na rivi.

O PREDAVANJU:

Nakon završetka ratova na području bivše Jugoslavije 1995. godine, prioriteti međunarodne politike su se pomakli s poslijeratnog očuvanja i gradnje mira te humanitarnih pitanja, prema ekonomskom razvoju, kao i s demokratizacije prema neoliberalnim načinima upravljanja. Usvajanje rječnika međunarodne kompetitivnosti (npr. inovacijski klasteri, mobilnost znanja) je postalo ključno za ono što se naziva „stvaranjem novih vrijednosti” za hrvatsku ekonomiju. Hrvatski programi koje dobrim dijelom promiče Svjetska banka, EU i drugi slični akteri, usmjereni su na tzv. „domaće stručnjake u inozemstvu” – visokokvalificirane istraživače i poduzetničku hrvatsku dijasporu. Namjera je pokrenuti široku „stratešku inovaciju” i partnerstva utemeljena na vještinama, kroz programe potpora. U ovom se predavanju problematizira rastuća kompleksnost socijalnih, političkih i ekonomskih utjecaja ove dijaspore eksperata u post-socijalističkim „tranzicijama”.

Predavanje će se održati na engleskom jeziku.

Više članaka

hrCroatian
Scroll to Top