Poziv na predavanje “Održivi razvoj Središnje Like: sociološke perspektive” – Zagreb, četvrtak 21. 5. 2014. u 18h

Pozivamo vas na predavanje u organizaciji Sekcije za sociologiju prostora Hrvatskog sociološkog društva u kojem će nam dr. sc. Anita Bušljeta izložiti svoj koncept održivog razvoja Središnje Like. Predavanje “Održivi razvoj Središnje Like: sociološke perspektive” će se održati 21. svibnja 2015. u 18 sati u Društvu sveučilišnih nastavnika, A. Hebranga 17, Zagreb.

Sažetak predavanja:

U izlaganja će se prikazati sociološko viđenje mogućnosti održivog razvoja ličke subregije Središnje Like. Modernizacijski procesi koji su više mimoilazili negoli mijenjali cjelokupno područje Like za sobom su ostavili očuvan prirodni okoliš i bogate prirodne resurse. Takvo stanje prirodnog okoliša zadovoljava osnovni preduvjet za artikulaciju koncepta održivog razvoja. Unutar izlaganja bit će prikazani i kombinirani koncepti održivog razvoja, socijalnog i ljudskog kapitala. Cjelokupno je izlaganje rezultat istraživanja provedenog za potrebe istoimenog doktorskog rada. Kvalitativno empirijsko istraživanje čiji su rezultati ovdje prikazani provedeno je polustrukturiranim intervjuima među lokalnim razvojnim akterima Središnje Like. Na temelju rezultata istraživanja sociološki je konceptualizirana mogućnost odr¬živog razvoja Središnje Like. Ta mogućnost podrazumijeva postizanje održivosti kroz mjere za demografski oporavak, jačanje civilnog društva, edukaciju lokalnog stanovništva, poljoprivredu (integriranu, a potom ekološku), održivo korištenje obnovljivih izvora energije te turizma u sinergiji s poljoprivredom, tradicijom i ekologijom.

Više članaka

hrCroatian
Scroll to Top