Poziv na predavanje u četvrtak, 28. 01. 2016. u 16,00h u 121, Silvana Carotenuto, “Exile and the Mediterranean studies”

Odjel za sociologiju Sveučilišta u Zadru i Hrvatsko sociološko društvo – podružnica Zadar u ČETVRTAK, 28. 01. 2016. U 16,00h u učionici 121 (zgrada Sveučilišta na rivi) organiziraju javno predavanje koje će održati prof. dr. sc. SILVANA CAROTENUTO, Odsjek za humanističke i društvene studije, Sveučilište u Napulju „L’Orientale”. Predavanjem pod nazivom „EXILE and MEDITERRANEAN STUDIES” će se problematizirati umjetnička djela nekoliko umjetnica s Mediterana, koje performansima, fotografijama, instalacijama i video-umjetnošću obrađuju temu odnosa društvenog pitanja egzila i estetske dimenzije umjetnosti. Izlaganje prof. dr. sc. S. Carotenuto prilika je za raspravu o aktualnoj temi migracija i izbjeglištva kroz rjeđe problematiziranu temu umjetnosti i ženskosti.

Prof. dr. sc. Silvana Carotenuto, profesorica je na Odsjeku za humanističke i društvene studije, Sveučilište u Napulju „L’Orientale” te suradnica Centra za kulturne i postkolonijalne studije na istom Sveučilištu. Uz suvremenu englesku književnost, predaje kritičku teoriju, postkolonijalnu teoriju i vizualnu kulturu, a bavi se i feminističkim teorijama. Uz materinji talijanski, objavljivala je na francuskom i engleskom jeziku. Sudjeluje u više međunarodnih teorijsko-istraživačkih projekata, a trenutno vodi istraživanje „Feminine Performance in the Mediterranean Area. A digital Archive” (“Ženski performans na području Mediterana. Digitalni arhiv”).

Plakat

Više članaka

hrCroatian
Scroll to Top