Sjednica predsjedništva HSD-a

Novo predsjedništvo Hrvatskog sociološkog društva, izabrano na Izbornoj skupštini HSD-a 19. svibnja 2023. u Splitu, održalo je 20. lipnja preko platforme Zoom svoju prvu sjednicu. Sjednici, uz ispriku, nisu nazočili Simona Kuti i Sven Marcelić, dok je dosadašnji predsjednik Branko Ančić bio nazočan za prve dvije točke dnevnog reda (Osvrt na prethodno razdoblje i aktivnosti HSD-a te Izvještaj o financijama). Marko Mustapić je u ime HSD-a zahvalio kolegi Ančiću na predanom radu i vođenju udruge u prethodnom razdoblju. Anja Gvozdanović razriješena je funkcije likvidatorice udruge na koju je potom izabran Marko Marelić. U nastavku sjednice vodila se konstruktivna rasprava u kojoj je postojeće financijsko stanje udruge ocijenjeno zadovoljavajućim, uz potrebu da se razmisli o dodatnim izvorima financija. Postignut je dogovor da se, uz fizičke, održavaju i online sjednice Predsjedništva zbog činjenice da je jedna članica predsjedništva sa Sveučilišta u Splitu, dok su dva člana sa Sveučilišta u Zadru, odnosno Sveučilišta u Rijeci. Tijekom rasprave je iskazana potreba modificiranja uloge i načina rada sekcija HSD-a te je zaključeno kako je nužna bolja koordinacija rada sekcija, kao i dinamika njihovog rada. Zbog toga će se nakon ljetnih praznika organizirati sastanak Predsjedništva i voditelj(ic)a sekcija. Pritom je Rašeljka Krnić iskazala namjeru da se u rujnu osnuje Sekcija za subkulture, dok bi Dragan Bagić pokrenuo Sekciju za primijenjenu sociologiju. Zaključeno je i da se s voditeljicama podružnica dogovore i održe sastanci u podružnicama Split, Zadar i Osijek. Kao jedan od ključnih nedostataka u radu udruge – jednoglasni zaključak Predsjedništva – je nedovoljno kvalitetna komunikacija s članstvom i javnošću. U tom smjeru se web stranica i FB profil HSD-a moraju modernizirati te angažirati suradnika/cu ili suradnike/ce za tehničko obavljanje tog posla, uz pomoć koordinatora iz Predsjedništva. Na kraju sjednice izneseno je nekoliko prijedloga budućih aktivnosti udruge, među kojima izdvajamo potrebu organiziranja sastanka s voditelji(ca)ma socioloških studentskih udruga, s nastavnicima sociologije u udruzi te sa sveučilišnim odsjecima za sociologiju. Također, zaključeno je kako bi u narednom razdoblju trebala snažnija podrške prijevodima stranih socioloških tekstova te da se, uz redovno održavanje Nacionalnog sociološkog kongresa, provjere i mogućnosti suradnje sa sociološkim udrugama u susjednim zemljama, a s ciljem organiziranja međunarodnog znanstvenog skupa, koji bi u fokusu imao društvene procese i fenomene u ovom dijelu Europe.

VIše objava

Scroll to Top