Inga Tomić-Koludrović i Mirko Petrić na simpoziju ESA-e u Sofiji

Simpozij je organiziran od strane istraživačke mreže Europske sociološke udruge (ESA) za sociologiju umjetnosti (RN2) i sociologiju kulture (RN7).

U razdoblju između 31. kolovoza i 2. rujna 2023., dr. sc. Inga Tomić i mr. sc. Mirko Petrić sudjelovali su na simpoziju istraživačkih mreža Europske sociološke udruge (ESA) za sociologiju umjetnosti (RN2) i sociologiju kulture (RN7)

Simpozij s nazivom New perspectives and interventions: The state of play in cultural sociology and sociology of the arts (Nova motrišta i intervencije: današnje stanje u kulturnoj sociologiji i sociologiji umjetnosti) održao se na Sveučilištu u Sofiji, u organizaciji tamošnjih odjela za sociologiju i kulturne studije, te uz financijsku potporu Bugarskog sociološkog društva.

Dr. sc. Inga Tomić i mr. sc. Mirko Petrić na skupu su održali dva izlaganja, temeljena na rezultatima Obzor 2020 projekta INVENT. Prvo izlaganje, pripremljeno u suautorstvu s Predragom Cvetičaninom (Univerzitet u Nišu), Lucasom Pageom Pereieom (Université de Versailles Saint-Quentin), Frédéricom Lebaronom (Ecole normale supérieure Paris-Saclay) te Željkom Zdravković (Sveučilište u Zadru), nosilo je naslov Cultural practices and socio-digital inequalities in Europe: empirical findings and theoretical considerations (Kulturne prakse i socio-digitalne nejednakosti u Europi: emipirijski nalazi i teorijska razmatranja). Drugo izlaganje, pripremljeno u suautorstvu s Augustinom Deradom i Ivom Žunić (oboje Institut društvenih znanosti Ivo Pilar), nosilo je naziv The relevance of exploratory approaches in cultural policy: analysing understandings of culture in Croatia (Relevantnost eksploracijskih pristupa u kulturnoj politici: analiza razumijevanja kulture u Hrvatskoj).

U svojstvu člana upravnog odbora Istraživačke mreže za sociologiju kulture Europske sociološke udruge (ESA RN7), mr. sc. Mirko Petrić sudjelovao je na sastanku tog tijela, na kojem se raspravljalo o budućim aktivnostima istraživačke mreže te pripremi njezina sudjelovanja na kongresu ESA- u Portu 2024.

Više članaka

hrCroatian
Scroll to Top