Osnivanje Sekcije za subkulture

Sekcija za subkulture osnovana je 11. listopada 2023. godine kao zasebna sekcija pri HSD-u.

Sekcija za subkulture osnovana je 11. listopada 2023. godine kao zasebna sekcija pri HSD-u. Sekcija je osnovana s idejom o uspostavljanju redovite komunikacije i suradnje kolegica i kolega koji se bave istraživanjem te promišljanjem subkultura. Iako u radu sekcije sudjeluju dominantno sociolozi, otvorena je za suradnju sa znanstvenicima iz drugih disciplina koji se također bave subkulturama.

Cilj je sekcije da omogući platformu za rad i angažman članova na različitim razinama kako bi se ova specifična sub-disciplina kontinuirano razvijala. Sekcija za subkulture također je osmišljena na način da okuplja znanstvenike i znanstvenice koji subkulture razmatraju i istražuju iz različitih teorijskih perspektiva te se u svom radu služe različitim metodološkim pristupima. Uz redovne sastanke, Sekcija za subkulture organizirat će tribine, okrugle stolove, kao i znanstvene konferencije na temu različitih aspekata subkulturalnosti u suvremenom društvenom kontekstu. Kroz publikacije i suradnju članova Sekcije, ideja je povećati fond znanstvenih radova te uvijek iznova aktualizirati ovo često zapostavljeno, a dinamično područje sociologije.

Voditeljica sekcije

Doc. dr. sc. Rašeljka Krnić, viša znanstvena suradnica, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb

E-mail: Raseljka.Krnic@pilar.hr

Tajnica sekcije

Marija Antić

E-mail: Marija.Antic@pilar.hr

Više članaka

hrCroatian
Scroll to Top