Laureat 2007. godine – Profesor emeritus Srđan Vrcan

Priznanje

Na sjednici održanoj 16. veljače 2007. godine, Hrvatsko sociološko društvo s dubokim poštovanjem dodijelilo je posmrtno Priznanje “Rudi Supek” profesoru emeritusu Srđanu Vrcanu. Ovo priznanje, koje se dodjeljuje za iznimna postignuća, uspjehe i zasluge za razvoj sociologije, dodijeljeno je profesoru Vrcanu kao priznanje za njegov nevjerojatan doprinos području sociologije.

Profesor emeritus Srđan Vrcan bio je jedan od utemeljitelja hrvatske sociologije i jedan od najvažnijih autora u nizu specijalnih socioloških disciplina. Njegov doprinos obuhvaća široki spektar područja, uključujući sociologiju religije, mladih, sporta, politike, izbora i izbornih sustava.

Obrazovanje i nastava

Profesor Vrcan je svoju karijeru započeo 1961. godine kao predavač iz sociologije na Pravnom fakultetu u Splitu, a nastavio ju je do izbora za redovitog profesora sociologije 1985. godine na istom fakultetu. Iako je umirovljen 1990. godine, njegov je doprinos ostao neizbrisiv. Profesor Vrcan bio je ne samo dugogodišnji član Hrvatskoga sociološkog društva i Jugoslavenskog udruženja za sociologiju, već i njihov predsjednik. Također je tri puta bio član Izvršnog odbora Međunarodnog udruženja za sociologiju religije. Uz to, obnašao je dužnosti kao što su glavni urednik časopisa “Pogledi”, dekan Pravnog fakulteta u Splitu i prorektor Sveučilišta u Splitu. Također je bio voditelj Centra za socioreligijska istraživanja u Splitu i sudirektor seminara “Budućnost religije” u Dubrovniku.

Znanstveni doprinosi

Profesor Vrcan ostavlja impresivan opus sa deset knjiga (uključujući pet u koautorstvu), 210 znanstvenih članaka te mnogo intervjua, eseja i drugih tekstova u tisku i drugim publikacijama.

Međunarodna priznanja

Profesor Vrcan bio je iznimno produktivan autor koji je objavljivao i u inozemstvu. Sudjelovao je u nekoliko međunarodnih projekata i održavao predavanja na sveučilištima diljem svijeta, uključujući Beč, Rim, Firencu, Pečuh, Pariz, Berlin, Berkeley, Sacramento i mnoge druge gradove.

VIše objava

Scroll to Top