Laureat 2009. – Prof. dr. sc. Vjeran Katunarić

Obrazovanje i nastava

Profesor Katunarić dugogodišnji je član Hrvatskog sociološkog društva i bio je njegov predsjednik od 1983. do 1984. godine. Njegova predanost pedagoškom radu i mentorstvu oblikovala je generacije studenata sociologije. Otvorio je nova područja bavljenja i učvrstio položaj sociologije kao znanosti u akademskom i javnom životu. Njegov rad doprinio je širenju profesionalizma i etičkih standarda u području sociologije.

Znanstveni doprinosi

Prof. Katunarić broji 8 znanstvenih i 3 stručne knjige, 85 znanstvenih članaka te 33 poglavlja u zbornicima i članaka u drugim publikacijama. Njegovo djelo obuhvaća širok spektar tema i pomaže razumijevanju različitih aspekata društva. Primjerice, njegov članak iz 1996. ” ‘Zvjezdano nebo’: promjene i determinizam gornjeg stratuma” revolucionirao je razumijevanje društvene stratifikacije. Njegovo istraživanje “Kulturna politika Republike Hrvatske – nacionalni izvještaj za Vijeće Europe” i “Hrvatska u 21. stoljeću – strategija kulturnog razvitka” od posebnog su značaja za kulturnu politiku zemlje.

Profesor Katunarić također je ostvario revolucionarni doprinos razvoju ženskih studija u Hrvatskoj. Njegov rad utemeljen na visokim znanstvenim standardima otvorio je nova područja istraživanja i promovirao ženske studije kao vitalan dio akademske zajednice.

Međunarodna priznanja

Profesor Katunarić je bio voditelj, urednik i koautor ključnih projekata kao što su “Kulturna politika Republike Hrvatske – nacionalni izvještaj za Vijeće Europe” i “Hrvatska u 21. stoljeću – strategija kulturnog razvitka.” Također je bio voditelj projektnog zadatka “Ured za strategiju razvitka Republike Hrvatske.” Njegova stručnost i vođenje ovih projekata imali su značajan utjecaj na kulturnu politiku i razvoj Republike Hrvatske

Više članaka

hrCroatian
Scroll to Top