Laureat 2011. godine – Prof. dr. sc.  Duško Sekulić

Obrazovanje i nastava

Profesor Duško Sekulić, rođen je u Zagrebu 1947. godine. Duško Sekulić diplomirao je psihologiju, a godinu dana kasnije završio je dvopredmetni studij sociologije i psihologije. Svoj doktorat iz sociologije obranio je sedam godina nakon završetka studija sociologije. Trenutno je profesor sociologije na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Znanstveni doprinosi

Njegovo polje interesa obuhvaća širok spektar socioloških tema, uključujući socijalnu strukturu, ekonomsku sociologiju i identitet. Objavio je niz knjiga i znanstvenih članaka u uglednim međunarodnim časopisima, uključujući “American Journal of Sociology” i “American Sociological Review.” Njegova knjiga “Sukobi i Tolerancija – o društvenoj uvjetovanosti nacionalizma i demokracije” (2004.), napisana u koautorstvu, istražuje ključne aspekte nacionalizma i demokracije u društvu. Također, njegovo djelo “Asimilacija i identitet: Studija o hrvatskom iseljeništvu u SAD i Kanadi” (1995.), koje je napisao u suradnji s drugim autorima, istražuje pitanja identiteta i asimilacije među hrvatskim iseljenicima.

Međunarodna priznanja

Tijekom svoje karijere, održao je pozvana predavanja na brojnim američkim sveučilištima i institucijama u Europi, uključujući Sveučilište u Oslu i Sveučilište u Lozani. Bio je iznimno aktivan i u administrativnim ulogama, uključujući pročelnika Filozofskog fakulteta, predsjednika Sveučilišta u Zagrebu, te direktora Centra za europske studije pri Sveučilištu George Mason i Odsjeka za sociologiju. Profesor Sekulić također je član izvršnog odbora Research Committee 10, Međunarodne sociološke udruge (ISA). Sudjelovao je u mnogim međunarodnim projektima, uključujući Konzorcij socioloških instituta Jugoslavije. Profesor Sekulić posebno je istaknut u ekonomskoj sociologiji i jedan od rijetkih hrvatskih sociologa koji su razvijali ovu disciplinu. Tijekom osamdesetih godina, bio je jedan od vodećih istraživača socijalne strukture u bivšoj Jugoslaviji. Njegovo objavljivanje u prestižnim međunarodnim časopisima kao što su “American Sociological Journal” i “American Journal of Sociology” svjedoči o njegovom globalnom utjecaju.

Više članaka

hrCroatian
Scroll to Top