Laureat 2013. godine – Prof. dr. sc. Ivan Cifrić

Obrazovanje i nastava

Akademik Ivan Cifrić, redoviti je profesor u trajnom zvanju na Odsjeku za sociologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Diplomirao je sociologiju i filozofiju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Njegova karijera obilježena je brojnim iznimnim postignućima i značajnim doprinosima sociologiji, socijalnoj ekologiji i bioetici. 

Znanstveni doprinosi

Akademik Cifrić objavio je čak 14 autorskih knjiga i uredio nekoliko znanstvenih zbornika.  Njegov najveći doprinos obrazovanju leži u tome što je uveo nove predmete poput “Hrvatskog društva”, “Socijalne ekologije”, “Sociologije obrazovanja” i “Etike okoliša”. Osim toga, organizirao je i vodio poslijediplomski znanstveni studij “Socijalna ekologija”. Akademik Cifrić također je ostvario značajan doprinos području bioetike. Njegovo djelo “Bioetika: Etički izazovi znanosti i društva” svjedoči o njegovoj stručnosti i dubokom razumijevanju etičkih izazova u modernom društvu. Akademik Cifrić aktivno je sudjelovao u radu Hrvatskog sociološkog društva, gdje je obnašao ulogu tajnika i predsjednika.

Međunarodna priznanja

Tijekom 1984. i 1985. godine bio je stipendist Zaklade Alexander von Humboldt-Stiftung, što mu je omogućilo da razvije međunarodne znanstvene kontakte i suradnje. Predavao je na različitim sveučilištima diljem Hrvatske, a također i u Beogradu i Ljubljani. Njegova stručnost i predavanja obuhvatila su različite teme, uključujući statistiku, sociologiju sela, sociologiju religije i mnoge druge. Akademik Cifrić je dobitnik “Velike medalje” Filozofskog fakulteta (1991.) i “Godišnje državne nagrade za znanost” (2000.). Za svoj iznimni doprinos sociologiji i širenju znanja o ekologiji i bioetici u Hrvatskoj, izabran je za redovitog člana Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Razredu za društvene znanosti 2010. godine.

Više članaka

hrCroatian
Scroll to Top