Laureat 2017. – Prof. Dr. Sc. Ognjen Čaldarović

Obrazovanje i nastava

Prof. dr. sc. Ognjen Čaldarović diplomirao je 1971. godine i ubrzo zatim upisao poslijediplomski studij iz sociologije, koji je uspješno završio 1977. godine obranom magistarskog rada iz urbane sociologije. Već je 1980. godine doktorirao na Sveučilištu u Zagrebu, također na temu iz urbane sociologije. Profesor Čaldarović dvaput je bio predsjednik Hrvatskog sociološkog društva.

Znanstveni doprinosi

Profesor Čaldarović je neosporno jedan od najplodnijih hrvatskih sociologa. Njegovo istraživanje rezultiralo je objavom 13 znanstvenih autorskih knjiga, 7 znanstvenih knjiga u koautorstvu, i uređivanjem 12 znanstvenih knjiga. Također je doprinio sa 62 poglavlja u knjigama i zbornicima, 106 radova u znanstvenim i stručnim domaćim i stranim časopisima, 62 istraživačke publikacije o provedenim istraživanjima, te 15 ostalih radova, uključujući prijevode, recenzije i osvrte. Profesor Čaldarović pionir je u području sociologije rizika u Hrvatskoj, istražujući reakcije stanovnika na “rizične objekte” poput nuklearnih elektrana i tehničkih sustava. Njegova dubinska analiza fenomena rizika i društvenih reakcija na njih doprinijela je razumijevanju ovog sve važnijeg aspekta modernog društva.

Međunarodna priznanja

Profesor Čaldarović aktivno je sudjelovao u brojnim međunarodnim znanstvenim skupovima i gostovao kao pozvani predavač na mnogim sveučilištima širom svijeta, uključujući SAD, Veliku Britaniju, Nizozemsku i mnoge druge. Također, njegovo dugogodišnje istraživanje u urbanim studijama, urbanizmu i planiranju grada obogatilo je razumijevanje urbanog prostora i sudjelovanja građana u procesu donošenja odluka o urbanističkim projektima. Kao dokazano vrhunski predavač i istraživač, profesor Čaldarović izgradio je most između teorije i prakse u sociologiji. Njegov doprinos razumijevanju društva, okoline i ljudskog ponašanja ostavio je neizbrisiv trag u domaćoj i međunarodnoj akademskoj zajednici.

VIše objava

Scroll to Top