Laureatkinja 2016. godine – Prof. dr. sc. Silva Mežnarić

Obrazovanje i nastava

Prof. dr. sc. Silva Mežnarić diplomirala je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1963. godine. Njena strast prema društvenim znanostima usmjerila ju je prema sociologiji, a 1969. godine odlazi na Case Western Reserve University u Clevelandu, gdje se usavršava u području primijenjenih društvenih znanosti. Nakon toga, stječe magisterij iz ekonomije i društva na Sveučilištu u Chicagu te 1984. godine brani doktorsku disertaciju na temu “Unutarnjih migracija u Jugoslaviji” u Ljubljani. Njen kontinuirani angažman u obrazovanju i usavršavanju, uključujući boravak na uglednim sveučilištima kao što su University of Wisconsin, Northwestern University i Claremont Colleges. Njen znanstveni put usmjerio ju je prema Institutu za migracije i narodnosti (IMIN) u Zagrebu, gdje je služila kao znanstvena savjetnica. Nakon umirovljenja, nastavila je raditi kao predavačica na Doktorskom studiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Splitu.

Znanstveni doprinosi

Silva Mežnarić posvetila je više od tri desetljeća istraživanju migracija, s posebnim fokusom na područje bivše Jugoslavije. Njezini radovi obuhvaćaju različite aspekte migracija, uključujući unutarnje migracije, prisilne migracije, i odljev mozgova. Njezina istraživanja osvjetljavaju kompleksnost etniciteta, konflikata i promjena na ovom području.

Međunarodna priznanja

Njeno međunarodno obrazovanje i radno iskustvo doprinijeli su širenju njenog znanja i perspektive. Sudjelovala je u projektima i suradnjama sa svjetskim institucijama poput Smithsonian Institution u Washingtonu i Woodrow Wilson Center for International Scholars. Silva Mežnarić iznimno je značajnu karijeru izgradila proučavajući migracije i konflikte na području bivše Jugoslavije. Njezina istraživanja su bila ključna za razumijevanje društvenih promjena i izazova s kojima su se suočavale zajednice na ovom području.

Ova nagrada predstavlja povijesni trenutak jer se prvi put dodjeljuje priznanje sociologinji. Dodjela ove nagrade također ukazuje na važnost priznavanja uloge i doprinosa žena u sociologiji.

Više članaka

hrCroatian
Scroll to Top