“Divided Societies XXV: Polarisation and the Politics of Division” – Inter-University Centre Dubrovnik

Međunarodni poslijediplomski tečaj “Divided Societies XXV: Polarisation and the Politics of Division” održat će se od 6. do 12. svibnja 2024. u Inter-univerzitetskom centru (IUC) u Dubrovniku.

Više na našem LinkedInu profilu.

Više članaka

hrCroatian
Scroll to Top