Razvojna Mreža Republika: Javni apel za razvoj Hrvatske kao otpornog i uključivog useljeničkog društva

 HRVATSKA KAO OTPORNO I UKLJUČIVO USELJENIČKO DRUŠTVO

Apel za društvenu obnovu Hrvatske u doba globalnih migracija

U Hrvatskoj se mora osmisliti skup programa i koordiniranih politika koje u desetogodišnjem razdoblju odgovaraju našim stvarnim demografskim potrebama i mogu pretvoriti Hrvatsku u „otporno i uključivo useljeničko društvo“.  To je društvo koje se temelji na načelima pravednosti i uključivosti za sve (kada je riječ o jednakosti pred zakonom, pravu na jednake plaće za jednaki rad, pravu na socijalnu skrb, pravu na zdravstvenu zaštitu, pravu na obrazovanje itd.)  – imali oni domicilno ili imigrantsko podrijetlo. Samo takav koncept Hrvatske može zaustaviti sadašnju depopulaciju zemlje i gubitak sposobnosti za razvoj u srednjoročnoj perspektivi te uključiti Hrvatsku u novu društvenu stvarnost.

Prvi korak prema novoj viziji razvoja Hrvatske jest otvaranje nacionalne i državotvorne rasprave o ovim temama, napose o novim razvojnim ciljevima, demografskim, obiteljskim i i/migracijskim politikama, koje bi nakon usvajanja u Saboru bile obvezne za sve političke stranke u idućih deset godina. Usporedno s time treba učiniti sve da se iseljavanje smanji, da se povećava broj rođenih različitim mjerama obiteljske politike i potiče razvoj već desetljećima naglašeno depopulacijskih područja.

Mi ovdje potpisani tražimo od svih javnih, civilnih i političkih institucija da se što prije ostvari potrebno društveno suglasje i otvori rasprava o ovim važnim temama, presudnim za naš nacionalni opstanak. Tako bi se realni nacionalni interesi zemlje počeli adresirati u javnosti na pravi način umjesto da se ona bavi  „dvorskim spletkama“ usmjerenim (samo)održanju na vlasti – bez obzira na cijenu koju će platiti iduće generacije.

Poštovane kolegice i kolege, sugrađani i sugrađanke, molimo da svojim potpisom poduprete ovaj apel kako bi se ubrzalo postizanje društvenog suglasja o ovoj temi. Stoga pozivamo sve nacionalne institucije, poslodavce i civilno društvo da otvore  dijalog  o brzom ostvarenju vizije „Hrvatske kao otpornog i uključivog useljeničkog društva“.

Detaljnije o glavnim idejama  i načinu iskazivanja Vaše podrške ovome Apelu u priloženom dokumentu.

Više članaka

hrCroatian
Scroll to Top