Izlaganje Ive Žunić, mag. soc., mag. psych. – O skalama muškosti i ženskosti

U okviru ciklusa „Metodološke teme“ splitske podružnice Hrvatskog sociološkog društva , asistentica na Institutu Pilar i suradnica projekta NextGenderHR Iva Žunić, mag. soc., mag. psych., održala je 8. veljače 2024. videokonferencijsko izlaganje s naslovom „Analiza mjernih instrumenata muškosti i ženskosti“.

Izlagačica je iznijela kritički pregled odabranih postojećih skala muškosti i ženskosti korištenih u različitim istraživanjima s rodnom tematikom, a u raspravi koja je uslijedila tematizirani su  načini na koje bi se one mogle osuvremeniti odnosno prilagoditi aktualnim prilikama. 

Aktivnost se odvijala u okviru projekta „Promjene rodnih odnosa u Hrvatskoj“ (NextGenderHR), koji se provodi na Institutu društvenih znanosti Ivo Pilar i financira sredstvima Europske unije iz programa NextGenerationEU. Izlaganje i rasprava koja je uslijedila pridonijeli su ostvarivanju projektnih aktivnosti koje se tiču izrade skale nove muškosti i nove ženskosti. Nova skala primijenit će se u provedbi anketnog ispitivanja sa studentskom populacijom u dva hrvatska sveučilišna grada (Zagreb i Split).

A close up of a logo

Description automatically generated
A close-up of a text

Description automatically generated

Više članaka

hrCroatian
Scroll to Top