Događanja

15. studenoga 2012.

U suorganizaciji s Odsjekom za sociologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Zoran Matevski (Institut za sociologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta “Sv. Kirila i Metodija” u Skopju, R. Makedonija) održao je javno predavanje pod naslovom “Religijska situacija u makedonskom postkomunističkom društvu”.

Održana druga projekcija Sociološkog kina

Pod nazivom ‘Preživjeti napredak’: lokalne perspektive održivog razvoja’ u ponedjeljak, 25. ožujka 2013. u 17h u dvorani D-1 na Filozofskom fakultetu u Zagrebu održana je druga projekcija Sociološkog kina inicijative Hrvatskog sociološkog društva u suradnji s Klubom studenata sociologije Diskrepancija. Prikazan je dokumentarni film ‘Preživjeti napredak’ (Surviving Progress) kanadskih dokumentarista Mathieu Roya i Harolda Crooksa iz 2011.godine inspiriran bestselerom Ronalda Wrighta ‘Kratka povijest napretka’ (A Short History of Progress).
Uvodni osvrt je napravio prof.dr.sc. Vladimir Lay, koji se već dugi niz godina bavi problematikom održivog razvoja u lokalnom (hrvatskom) kontekstu, dok je raspravu moderirala dr.sc. Jaka Primorac sa Instituta za razvoj i međunarodne odnose.

13. studenoga 2012.

Kolega Paško Bilić s Instituta za međunarodne odnose održao je izlaganje naslovljeno “Pisci-sakupljači, ritualna komunikacija i virtualna etnografija: emergentni idejni nacrt i odabrani slučajevi s Wikipedije” u okviru kojeg je govorio o metodološkim problemima prilikom istraživanja društvene i kulturne dinamike tijekom proizvodnje sadržaja na engleskoj i hrvatskoj Wikipediji. U njegovom je istraživanju korištena metoda virtualne etnografije na odabranim slučajevima medijskih događaja (u organizaciji Sekcije za kvalitativne metode istraživanja).

16. listopada 2012.

Predavanje prof. dr. sc. Alistair Ross
U organizaciji Hrvatskog sociološkog društva – podružnica Zadar i Odjela za sociologiju Sveučilišta u Zadru, u utorak, 16. 10. 2012. u 13 sati, dvorana poslijediplomskih studija, zgrada Rektorata, Mihovila Pavlinovića bb., održano je javno predavanje na engleskom jeziku s nazivom „Young Peoples’ Constructions Of Equity And Cooperation”. Predavač je na temelju komparativnog istraživanja provedenog u Ujedinjenom Kraljevstvu, Poljskoj, Španjolskoj i Turskoj govorio o obrascima suradnje i sklonosti za solidarnost mladih.
Prof. dr. sc. Alistair Ross je profesor emeritus na London Metropolitan University.

2. listopada 2012.

U organizaciji Sekcije „Društvo, ekonomija, rad” održano je javno predavanje uz raspravu pod naslovom „Entrepreneurship and Public Policy in the UK” kolega Dr Nicka Williamsa (University of Sheffield) i Dr Tima Vorleya (University of Sheffield) u okviru kojeg su kolege govorili o trenutnom statusu poduzetničkog sektora u Ujedinjenom Kraljevstvu, o utjecaju službenih politika na razvojnu dinamiku poduzetništva, a u ovom su tematskom sklopu određenu pažnju također posvetili i razmatranju pojedinih kulturnih te, za razvoj poduzetništva, drugih relevantnih faktora.

5. lipnja 2012.

Prof. dr. sc. Aleksandar Štulhofer (Odsjek za sociologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu) i Dea Ajduković, dipl. psih. (Kliničke bolnice Merkur) u Zagrebu su održali su predavanje o korištenju mix methods pristupa u okviru istraživanja iz sociologije spolnosti (u organizaciji Sekcije za kvalitativne metode istraživanja).

Održana Godišnja konferencija Hrvatskoga sociološkog društva 2012.

1. i 2. lipnja 2012. – na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu održana je Godišnja konferencija Hrvatskoga sociološkog društva 2012. primarno posvećene predstavljanju aktivnosti, rezultata pojedinih empirijskih istraživanja, teorijski usmjerenih radova i artikulaciji središnjih interesa koji se nalaze u srži djelatnosti sekcija pod okriljem HSD-a.

29. svibnja 2012.

Prof. dr. sc. Rainer Winter (Institut za medije i komunikacije, Sveučilište u Klagenfurtu, Austrija) u Zadru je održao predavanje “All Happy Families. The Sopranos and the Culture of Television in the 21st Century” (u organizaciji Hrvatskog sociološkog društva – podružnica Zadar).

11. svibnja 2012.

Kolegica dr. sc. Valerija Barada u Zagrebu je održala predavanje “Upotreba intervjua u istraživanju orodnjene profesionalne biografije” (u organizaciji Sekcije za kvalitativne metode istraživanja).

4. svibnja 2012.

Betty H. Winfield, professor emerita (Missouri School of Journalism, SAD) u Zadru je održala predavanja naslovljeno “Women, politics and the American mass media with case studies of Hillary Clinton, Nancy Pelosi and Michelle Obama” (u organizaciji Hrvatskog sociološkog društva – podružnica Zadar).

22. ožujka 2012.

Petra Rodik s Odsjeka za sociologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u Društvu sveučilišnih nastavnika u Zagrebu je održala izlaganje na temu analize tekstova (u organizaciji Sekcije za kvalitativne metode istraživanja).

21. ožujka 2012.

U suorganizaciji Sekcije „Žena i društvo” i Odsjeka za sociologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u Društvu sveučilišnih nastavnika u Zagrebu održano je predavanje prof. dr. sc. Vesne Dimitrievske sa sveučilišta „Sv. Kirila i Metodija” iz Skopja na temu „Siromaštvo žena u Republici Makedoniji”.

13. ožujka 2012.

U suorganizaciji s Odsjekom za sociologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Ilija Aceski (Filozofski fakultet Skopje, Makedonija) održao je javno predavanje naslovljeno “Neka iskustva primjene “bolonje” u Makedoniji”.

7. ožujka 2012.

U suorganizaciji Sekcije „Društvo, ekonomija, rad” i Sekcije za sociologiju prostora održano je javno predavanje uz diskusiju na temu „Hrvatska: Postmoderni identitet, razvoj i konkurentnost” a u okviru kojeg je kolegica dr. sc. Saša Poljanec-Borić (Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb) predstavila pojedine krucijalne teze svoje knjige „Hrvatsko društvo i turizam – prilog socioekonomiji lokalnog razvoja” dok su u svojstvu komentatora sudjelovali dr. sc. Zdenko Zeman (Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb) i dr. sc. Ivo Kunst (Institut za turizam, Zagreb). Raspravu je moderirao dr. sc. Drago Čengić (Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb).

6. ožujka 2012.

Organizirana je promocija istraživanja “Rodna ravnopravnost i diskriminacija u Hrvatskoj. Istraživanje percepcije, iskustva i stavova o rodnoj diskriminaciji”. (2011). Zagreb: Vlada RH, Ured za ravnopravnost spolova., prvog znanstvenog multidisciplinarnog istraživanja koje je naručio Ured za ravnopravnost spolova Vlade RH, a proveli istraživači/ce Odsjeka za psihologiju i Odsjeka za sociologiju Filozofskog fakulteta, Fakulteta političkih znanosti i Instituta za društvena istraživanja, Zagreb, u 2009. godini. Promocija je održana u Hotelu Dubrovnik, Gajeva 1, Zagreb, dvorana Ban Zrinski. Knjigu su predstavile Helena Štimac Radin, predstojnica Ureda za ravnopravnost spolova Vlade RH, urednice Željka Kamenov i Branka Galić te recenzentice Inga Tomić-Koludrović, Vlasta Ilišin, i Anđelka Milić (Beograd) (u organizaciji Sekcije „Žena i društvo”).

19. siječnja 2012.

Marija Brajdić-Vuković s Instituta za društvena istraživanja u Zagrebu održala je izlaganje na temu „Teorije mreža kao kvalitativan pristup – prednosti i nedostaci” (u organizaciji Sekcije za kvalitativne metode istraživanja).

2011

 • 9. prosinca 2011. – u Staroj gradskoj vijećnici Grada Zagreba u okviru Svečane sjednice HSD-a povodom dodjele prizanja „Rudi Supek” održano je javno predavanje dobitnika priznanja prof. dr. sc. Duška Sekulića pod naslovom „Liberalne vrijednosti – od socijalizma do postsocijalizma”
 • 8. prosinca 2011. – Sekcija za sociologiju prostora je u suradnji s Odsjekom za sociologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu organizirala gostujuće predavanje prof. Ole Listhauga s Odjela za sociologiju i političke znanosti Norveškog sveučilišta znanosti i tehnologije iz Trondheima pod naslovom „The Public’s Concern for Global Warming: A Cross-national Study of 47 Countries”
 • 24. studenoga 2011. – kolegica dr. sc. Jasminka Lažnjak, izv. prof. (Filozofski fakultet, Zagreb) je održala javno predavanje pod naslovom „Budućnost rada – društvo bez zaposlenja?” u kojem je govorila o pojedinim aspektima ove itekako aktualne i iznimno relevantne tematike (u organizaciji Sekcije „Društvo, ekonomija, rad”)
 • 10. studenoga 2011. – Biljana Kašić i Karin Doolan s Odjela za sociologiju Sveučilišta u Zadru održale su izlaganja na temu ontoloških i epistemoloških pretpostavki društvenih istraživanja s posebnim osvrtom na feminističku epistemologiju (u organizaciji Sekcije za kvalitativne metode istraživanja)
  Od 14. do 16. listopada 2011. – Sekcija za sociologiju prostora je u suradnji sa splitskom podružnicom Platforme 9.81 organizirala više različitih stručnih aktivnosti u Splitu:
  14. listopada je organizirana javna tribina „Budućnost grada Splita: sociološki pogled” u multimedijalnom kulturnom centru Doma mladih u kojoj je sudjelovalo 60-tak građana (izlaganja su imali Saša Poljanec Borić, Mirko Petrić i Inga Tomić Koludrović, uz moderiranje Dinka Peračića iz Platforme 9.81)
  15. listopada je organiziran obilazak uz stručno vodstvo više različitih dijelova grada i prigradskih naselja te okrugli stol „Kultura-turizam-baština: problemi povijesne jezgre Splita” (izlaganja su imali arheologinja Tajma Rismondo-Čale, Lidija Petrić s Ekonomskog fakulteta u Splitu i Boran Vrandečić iz Udruge turističkih vodiča Splita i član Građanske inicijative Split, uz moderiranje Inge Tomić-Koludrović)
  16. listopada je održan okrugli stol na temu „Obrisi posttranzicijskog grada” na kojem su raspravljanja proteklih dana
 • 23. rujna 2011. – u suorganizaciji s Talijanskim institutom za kulturu Sekcija za sociologiju religije je u njihovim prostorima organizirala predavanje profesora Pacea „Islam u Europi”
 • 22. rujna 2011. – u suorganizaciji s Talijanskim institutom za kulturu Sekcija za sociologiju religije je organizirala predstavljanje knjige Enza Pacea „Zašto religije ulaze u rat”. Profesor Enzo Pace poznati je sociolog religije sa sveučilišta u Padovi, a zadnjih se godina osobito bavi istraživanjem Islama i njegovom pozicijom u talijanskom društvu
 • 21. lipnja 2011. – Krešimir Kufrin s Odsjeka za sociologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu održao je izlaganje na temu „Iskustva u korištenju grounded theory pristupa: odabir predmeta istraživanja, strategije kodiranja, otkrivanje “dominantnog socijalnog procesa”, teorijska zasićenost kategorija i teorijsko uzorkovanje” (u organizaciji Sekcije za kvalitativne metode istraživanja)
 • 17. lipnja 2011. – Sekcija za sociologiju religije je bila suorganizator simpozija „Duh i misao Željka Mardešića. Metamorfoze svetoga u suvremenom svijetu” koji se održao u organizaciji Kršćanskog akademskog kruga i suorganizaciji s Katoličkim bogoslovnim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu, Nadbiskupijskim pastoralnim institutom Zagrebačke nadbiskupije, Centrom za promicanje socijalnog nauka Crkve i Kršćanskom sadašnjošću d.o.o. Na skupu su s izlaganjem sudjelovali članovi sekcije Ankica Marinović, Branko Ančić, Gordan Črpić, Ivan Markešić i Dinka Marinović Jerolimov
 • 8. lipnja 2011. – održano je javno predavanje pod naslovom „Nacionalni inovacijski sustav: sociološki i ekonomski aspekti razvoja i evaluacije” a u okviru kojeg su kolegice dr. sc. Jadranka Švarc (Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb) i dr. sc. Jasminka Lažnjak (Filozofski fakultet, Zagreb) predstavile rezultate i govorile o pojedinim aspektima rada na znanstveno-istraživačkom projektu iz naznačene tematike (u organizaciji Sekcije „Društvo, ekonomija, rad”)
 • 23. svibnja 2011. – u organizaciji Hrvatskog sociološkog društva – podružnica Zadar i Odjela za sociologiju Sveučilišta u Zadru, u ponedjeljak, 23. 5. 2011. godine, s početkom u 18 sati (dvorana 143, zgrada Sveučilišta na Rivi), održano je javno predavanje Barbare Cochran na engleskom jeziku s nazivom „Women’s Role In Media: Building Toward An Equitable Future”. Predavačica je na temelju svog iscrpnog znanja i prakse govorila o položaju žena u medijima. Izlaganju je pridonio i John Cochran, novinar i urednik vanjskopolitičkih tema na nekoliko američkih medijskih mreža
 • 13. svibnja 2011. – Ivan Hromatko s Odsjeka za sociologiju Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu održao je izlaganje na temu „Teatar kao mjesto nadilaženja predrasuda i diskriminacije – akcijsko istraživanje” (u organizaciji Sekcije za kvalitativne metode istraživanja)
 • 11. travnja 2011. – Andreja Bartolac sa Zdravstvenog veleučilišta u Zagrebu održala je izlaganje pod nazivom „Etički aspekti istraživanja o seksualnom identitetu i iskustvima osoba sa cerebralnom paralizom” (u organizaciji Sekcije za kvalitativne metode istraživanja)
 • 7. i 8. travnja 2011. – u prostorijama Stare gradske vijećnice Grada Zagreba u Zagrebu je održan Nacionalni kongres Hrvatskoga sociološkog društva pod naslovom „Sociologija i promjena – izazovi budućnosti”
 • ožujak 2011. – Sekcija za sociologiju prostora organizirala je izlaganje Branke Aničić sa Agronomskog fakulteta na temu kulturnog krajobraza
 • 7. ožujka 2011. – izlaganje na temu metodoloških aspekata etnografskog istraživanja u Vukovaru 2001-2002 godine održao je Kruno Kardov s Odsjeka za sociologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu (u organizaciji Sekcije za kvalitativne metode istraživanja)
 • 18. siječnja 2011. – Sekcija „Društvo, ekonomija, rad” organizirala je predstavljanje knjige „Cognitive Capitalism and its Reflections in South-Eastern Europe” urednika Cvijanović, Vladimir (ed.); Fumagalli, Andrea (ed.); Vercellone, Carlo (ed.). Predstavljanje knjige održano je u prostorijama Knjižnice Bogdana Ogrizovića (Preradovićeva 5, Zagreb) na kojoj su sudjelovali dr. sc. Andrea Fumagalli, dr. sc. Vladimir Cvijanović, dr. sc. Aleksandar Kešeljević, dr. sc. Siniša Kušić, dr. sc. Matko Meštrović te dr. sc. Dubravko Radošević. Vrijedi istaknuti kako je službeni jezik događanja bio engleski što djelovanju navedene sekcije daje i jednu dodatnu, internacionalnu notu

2010

 • 8. prosinca 2010. – u sklopu susreta Sekcije „Društvo, ekonomija, rad” naslovljenog „Poduzeća rasta: stvarnost ili mit hrvatskoga gospodarstva?” imali smo priliku čuti izlaganje kolege dr. sc. Drage Čengića (Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb) dok je u ulozi gošće komentatorice sudjelovala dr. sc. Ružica Butigan (Ekonomski fakultet, Zagreb)
 • 26. studenoga 2010. – u Institutu za društvena istraživanja u Zagrebu održana je promocija knjige Slavice Jakelić „Kolektivističke religije”. Tom prigodom autorica je održala predavanje “Religija, kolektivni identitet, i problem izbora u kasnoj modernoj”
 • od 19. do 21. studenog 2010. – održana je međunarodna konferencija „Qualitative Transitions: Issues of Methodology in Central and South-East European Sociologies”, organizirana uz potporu Međunarodnog sociološkog društva (International Sociological Association). U akademskom odboru sudjelovali su: Inga Tomić-Koludrović, predsjednica odbora i Hrvatskog sociološkog društva; Michael Buroway, predsjednik Međunarodnog sociološkog društva (ISA); Krzysztof Konecki, predsjednik sekcije za kvalitativnu metodologiju Europskog sociološkog društva (European Sociological Association – ESA); Giampietro Gobo, utemeljitelj sekcije za kvalitativnu metodologiju Europskog sociološkog društva i profesor na Sveučilištu u Milanu, te Nenad Fanuko (Sveučilište u Rijeci) i Katharina Scherke (Sveučilište u Grazu).
 • listopad 2010. – Sekcija za sociologiju prostora je organizirala izlaganja Saše Poljanec Borić s Instituta Ivo Pilar o javnom dobru i Ognjena Čaldarovića sa Odsjeka za sociologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu o proizvodnji javnog interesa
 • 13. rujna 2010. – dr. sc. Tania Lewis održala je predavanje na engleskom jeziku „Moral makeovers: lifestyle tv, popular pedagogy and the good citizen” u kojemu se bavila različitim teorijskim modelima i kontekstualnim okvirima za analizu „reality” i „lifestyle” televizijskih programa (u organizaciji Hrvatskog sociološkog društva – podružnica Zadar)
 • 28. lipnja 2010. – temeljem izlaganja Siniše Zrinščaka započela je rasprava o stanju sociologije religije u Hrvatskoj nakon 1990.
 • 19. svibnja 2010. – održano je okupljanje Sekcije „Društvo, ekonomija, rad” pod nazivom „Obilježja industrijskih odnosa u RH” u okviru koje je izlaganje održao dr. sc. Dragan Bagić (Filozofski fakultet, Zagreb)
 • 21. travnja 2010. – predstavljena su pojedina poglavlja iz knjige „Rad u Hrvatskoj: Pred izazovima budućnosti” uz izlaganja kolege dr. sc. Danijela Nestića (Ekonomski institut, Zagreb) te kolege dr. sc. Zvonimira Galića (Filozofski fakultet, Zagreb) (u organizaciji Sekcije „Društvo, ekonomija, rad”)
 • 12. travnja 2010. – održao se razgovor s nazivom „Državna matura iz sociologije – za promjenu postojećeg pristupa”. U razgovoru su sudjelovali prof. dr. sc. Inga Tomić-Koludrović, predsjednica Hrvatskog sociološkog društva, Jana Šarinić, predstavnica srednjoškolskih nastavnika u predsjedništvu Hrvatskog sociološkog društva, prof. dr. sc. Ognjen Čaldarović, Odsjek za sociologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu te Gordana Longin Batković, profesorica sociologije u gimnaziji „Vladimir Nazor”, Zadar. Razgovor je moderirala Valerija Barada, voditeljica zadarske podružnice Hrvatskog sociološkog društva
 • 4. veljače 2010. – objavljeno je priopćenje za javnost „Čuvanje javnih interesa – primjer Varšavske ulice u Zagrebu”
 • 29. siječnja 2010. – prof. dr. sc. Vjeran Katunarić održao je predavanje s naslovom „Društveni problemi i obrazovanje za građanstvo: uloga sociologije”
 • 22. siječnja 2010. – mr. sc. Mirko Petrić, viši predavač s Odjela za sociologiju, održao je predavanje pod nazivom „Algoritam, predmeti, tokovi: medijski studiji i posthegemonijska moć” u kojem je iznio suvremena kretanja u istraživanjima medija
 • 18. siječnja 2010. – objavljeno je Priopćenje za javnost Predsjedništva Društva u povodu održavanja državne mature
 • 2. siječnja 2010. – predavanje „Algoritam, predmeti, tokovi: medijski studiji i posthegemonijska moć” Mirka Petrića održano je u okviru rada zadarske podružnice HSD-a

2009

 • 14. prosinca 2009. – predavanje „Sociologija suvremene znanstvene biografije: akademski narcizam kao racionalni izbor” Saše Božića održano je u okviru rada zadarske podružnice HSD-a
 • 11. prosinca 2009. – Svečana skupština Društva s dodjelom priznanja „Rudi Supek” prof. dr. sc. Vjeranu Katunariću te prigodno javno predavanje laureata pod nazivom „Razvoj ljudske suradnje: prema postmonetarnom društvu?”
 • 5. prosinca 2009. – zabrinutost za sudbinu znanstvenih časopisa izražena je u Priopćenju za javnost i otvorenom pismu Vladi Republike Hrvatske
 • 2. prosinca 2009. – predavanje „Društvene nejednakosti u pristupu i završavanju visokog obrazovanja u Hrvatskoj” Tea Matkovića održano je u okviru rada zadarske podružnice HSD-a
 • 27. studenog 2009. – u Zagrebu je održana rasprava o uredničkoj i financijskoj strategiji periodike u polju sociologije. Uvodničar je bio Siniša Zrinščak
 • 24. lipnja 2009. – rasprava o ulozi doktorskih studija u poticanju znanstvenog rada (uvodničari: Krešimir Krolo, Željka Tonković i Boško Kuzmanović), u okviru rada zadarske podružnice HSD-a
 • 17. lipnja 2009. – razgovor u povodu drugog izdanja knjige „Ženski eros i civilizacija smrti” Vjerana Katunarića (Zagreb: Jesenski i Turk, 2009), u organizaciji Ženskih studija i HSD-a
 • 28. svibnja 2009. – rasprava o visokoškolskom obrazovanju (uvodničari Ratko Čorić i Sven Marcelić), u okviru rada podružnice HSD-a u Zadru
 • 8. travnja 2009. – na Sveučilištu u Zadru održana je promocija „Rječnika sociologije”, u izdanju izdavačke kuće Jesenski i Turk iz Zagreba
 • 3. i 4. travnja 2009. – u Zagrebu je održan Nacionalni sociološki kongres s temom „Društvene promjene i društvena struktura: Hrvatska 20 godina poslije”
 • 2. travnja 2009. – u Zagrebu je održana tribina „Mediji, kultura i civilno društvo” u povodu izlaska iz tiska knjige „Mediji, kultura i civilno društvo” urednice Zrinjke Peruško, u izdanju izdavačke kuće Jesenski i Turk iz Zagreba

2008

 • 13. studenoga 2008. – predstavljanje knjige „Hrvatska sociologija: razvoj i perspektive” urednice Denise Krbec
 • 7. studenoga 2008. – u Zadru je održan Znanstveni skup „Institucionalna akademskog studija sociologije” u Zadru i Okrugli stol u počast Esadu Ćimiću
 • 12. rujna 2008. – u suorganizaciji sa Pravnim fakultetom Sveučilišta u Splitu u Splitu je održan međunarodni znanstveni skup: „Sociologija Srđana Vrcana: Ideologije i teorije”
  30. lipnja 2008. – u Zagrebu je održano predavanje Sabrine P. Ramet „Controversies and Challenges in Croatia since 1990″
 • od 8. do 10. svibnja 2008. – u Zadru je održana međunarodna konferencija, uz potporu Međunarodnog sociološkog udruženja (ISA) i Odjela za sociologiju Sveučilišta u Zadru, pod naslovom „Sociologija i interdisciplinarnost: središnja i jugoistočna europska perspektiva”
 • 12. ožujak 2008. – predstavljanje knjige „Civilno društvo u Hrvatskoj” autora Gojka Bežovana i Siniše Zrinščaka u izdanju Hrvatskog sociološkog društva i nakladničke kuće Jesenski i Turk. Knjiga je izašla unutar edicije Sociološka biblioteka a knjigu su, uz autore, predstavili Vlado Puljiz i Vjeran Piršić
 • 6. veljače 2008. – predstavljanje knjige Karla Mannheima „Ideologija i utopija” u izdanju Hrvatskog sociološkog društva i nakladničke kuće Jesenski i Turk. Knjiga je izašla unutar edicije Sociološka biblioteka, a knjigu su predstavili Davorka Matić i Slaven Ravlić
 • 11. siječnja 2008. – predavanje „Euroskepticizam u Hrvatskoj” održao je prof. dr. sc. Aleksandar Štulhofer u okviru suradnje HSD-a s aktivima srednjoškolskih nastavnika sociologije i Agencijom za odgoj i obrazovanje
 • 11. siječnja 2008. – predavanje „Individualizacija identiteta i životni stilovi mladih u Hrvatskoj” prof. dr. sc. Inga Tomić Koludrović održala je u okviru suradnje HSD-a s aktivima srednjoškolskih nastavnika sociologije i Agencijom za odgoj i obrazovanje
 • 11. siječnja 2008. – predavanje „Sadržaj državne mature u nastavnom predmetu sociologija” /ispitni katalozi/ prof. dr. sc. Denisa Krbec održala je u okviru suradnje HSD-a s aktivima srednjoškolskih nastavnika sociologije i Agencijom za odgoj i obrazovanje

2007

 • 27. studenoga 2007. – znanstveni skup pod naslovom „Rascjep u svetome i svjetovnome. Simpozij o osobi i djelu Željka Mardešića” u suorganizaciji s Kršćanskom sadašnjosti, Kršćanskim akademskim krugom, Centrom za promicanje socijalnog nauka Crkve i Katoličkim bogoslovnim fakultetom u Zagrebu
 • 4. listopada 2007. – predavanje „Notes on Thomas Bénatouïl – The Critical and the Pragmatic Stance in French Sociology” prof. Ivan Tchalakov (Sveučilište u Plovdivu, Bugarska) održao je 4. listopada 2007. na Odjelu za sociologiju Sveučilišta u Zadru
 • od 2. do 4. listopada 2007. – metodološku radionicu posvećenu mapiranju kreativnih industrija u post-tranzicijskom kontekstu prof. Ivan Tchalakov (Sveučilište u Plovdivu, Bugarska) održao je od 2. do 4. listopada 2007. na Odjelu za sociologiju u Zadru
 • 19. rujna 2007. – predavanje Miroslava Tižika pod naslovom „The Role of Religion in the Construction of a State Character – Case of Slovak Republic after 1993″ i predstavljanje projekta „Slovak Archive of Social Data SASD”
 • 4. lipnja 2007. – profesorica Janine R. Wedel sa School of Public Policy, George Mason University, SAD, održala je javno predavanje pod radnim naslovom: „Shadow Elite: The privatization of Power”. Uz HSD suorganizatori predavanja Ekonomski institut Zagreb i Hrvatsko antropološko društvo
 • 29. svibnja 2007. – predavanje „Je li prošlost prošla? Socijetalne dimenzije ratne prošlosti u hrvatskom društvu” Kruno Kardov (Odsjek za sociologiju Filozofskog fakulteta Sveučilušta u Zagrebu) održao je 29. svibnja 2007. godine na Odjelu za sociologiju Sveučilišta u Zadru.
 • 22. svibnja 2007. – predavanje „Trends and issues in higher education in the United States and worldwide” prof. J. Douglas Toma (Institute of Higher Education, University of Georgia, SAD) održao je 22. svibnja 2007. godine unutar ciklusa predavanja “Bologna na sociologiji” na Sveučilištu u Zadru
 • 21. svibnja 2007. – predavanje „Qualitative approaches to social science research, including the uses of case studies” prof. J. Douglas Toma (Institute of Higher Education, University of Georgia, SAD) održao je 21. svibnja 2007. godine na Odjelu za sociologiju Sveučilišta u Zadru
 • od 7. do 11. svibnja 2007. – u suorganizaciji Kluba studenata/ica sociologije Antifjaka iz Zadra i Odjela za sociologiju Sveučilišta u Zadru u Zadru je održan ciklus predavanja Tjedan seksualnosti. Tijekom tog tjedna predavanja su održali: Željka Jelavić: Seksualnost i tijelo, Tena Radočaj i Ivana Ćuk: Trafficking (trgovanje ljudima), Sanja Djurin i Renata Jambrešić Kirin: Nacija i politika seksualnosti, Anna Maria Gruenfelder: Crkvena stajališta prema seksualnosti
 • 10. travnja 2007. – predstavljanje knjige „Demokratska tranzicija u Hrvatskoj”, ur. Sabrina Ramet i Davorka Matić, koja je objavljena na hrvatskom jeziku (Alinea)
 • 30. i 31. ožujka 2007. – u suorganizaciji s Odsjekom za sociologiju Filozofskog fakulteta u Splitu u Splitu je održan Nacionalni sociološki kongres: „Metodološki izazovi u sociologiji: društveni problemi u Hrvatskoj”

2006

 • 28. travnja 2006. – u organizaciji HSD-a, profesor Thomas Luckmann održao je predavanje na temu “Moral Communication in Contemporary Society”. Predavanje je održano u Zagrebu, u prostorijama Društva sveučilišnih nastavnika

2005

 • Od 24. do 26. svibnja 2005. u Zagrebu je u organizaciji Kluba studenata sociologije “Diskrepancija”, Hrvatskog sociološkog društva i Odsjeka za sociologiju Filozofskog fakulteta boravio prof. dr. sc. Erik Olin Wright, profesor na Odsjeku za sociologiju Sveučilišta Wisconsin, SAD. Kao gost HSD-a odrzao je 25. svibnja u Klubu sveučilišnih nastavnika predavanje na temu “Deepening Democracy”

2004

 • 29. listopada 2004. – u organizaciji Hrvatskog sociološkog društva održalo se predavanje dr. sc. Ann Rudinow Saetnan na temu All fetuses created equal?: Rutine obstetric ultrasound the construction of professional, maternal and fetal bodies , predavanje se održalo u petak, 29. listopada 2004. u Društvu sveučilišnih nastavnika, Hebrangova 17
 • 2. travnja 2004. – održano je predavanje dr. Dine Karabega ” Design informacije – nova paradigma u stvaranju i korištenju informacija”

2003

 • 26. svibnja 2003. – u organizaciji HSD-a održano je 26. svibnja 2003. u Društvu sveučilišnih nastavnika predavanje dr. Svena Hemlina na temu Scientific Quality and Its Assesment

2002

 • 24. lipnja 2002. – u organizaciji HSD-a profesor Martin Krygier održao je 24. 6. 2002. u Društvu sveučilišnih nastavnika predavanje na temu ‘Philip Selznick, Normative Social Theory, ant the Rule of Law’
 • 27. ožujka 2002. – Odsjek za Sociologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu i HSD organizirali su dva predavanja dr. Sabrine P. Ramet – ‘Serbia since Milosevic: Challenges – Risks – Lessons for Croatia’ održano u utorak 26. ožujka 2002. godine na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. ‘Remembering the Recent Past: Memoirs about Yugoslav Breakup and War’ održano u srijedu 27. ožujka 2002. godine u prostorijama Društva sveučilišnih nastavnika

VIše objava

Scroll to Top