Konferencija 2014. godine

Hrvatski sociološki savez sa zadovoljstvom najavljuje organizaciju svoje međunarodne konferencije:

Towards a European Society? Boundaries, Borders, Barriers

Konferencija će se održati u hotelu „Palace“ u Zagrebu, Hrvatska, od 13. do 15. lipnja 2014.

 

Tema

Europsko društvo, sa svojim inherentnim dilemama, nezadovoljstvima i horizontima prilika, hitno zahtijeva pažnju društvenih znanosti općenito, a posebno sociologije. Kako dubina i širina kulturnih, društvenih, gospodarskih i političkih veza preko granica europskih nacionalnih prostora raste sve većom brzinom, istodobno raste i potreba za raznolikim predstavljanjem europskih građana na europskoj i globalnoj razini. Međutim, europski društveni prostori pojavljuju se u višestrukim i fragmentiranim oblicima, koji nužno osporavaju ideju kulturnog, teritorijalnog i političkog jedinstva koja je inherentna samom konceptu “Europe” i provodi se njime. Transnacionalni prostori u Europi ne preklapaju se jednostavno s nacionalnim domenama; niti odgovaraju administrativno određenim regijama EU. Izazovi zamišljanja javne sfere na razini cijele Europe ili europskog civilnog društva, kao i ideje europske integracije kroz upravljanje na više razina, samo su se povećavali kako se europske političke i ekonomske granice šire i pomiču. Osim toga, ulazak novih država članica povećao je raspon socijalne i ekonomske nejednakosti u cijeloj Europskoj uniji stvarajući nove političke hijerarhije i nove prepreke društvenoj integraciji Europe. Politički krajolik Europe mogao bi postati još složeniji ako neke ‘stare’ države članice ozbiljno razmotre da se odustanu čak i kad nove zemlje uđu u EU. Prva godišnjica ulaska Hrvatske u EU prikladna je prigoda za razgovor o sadašnjosti i budućnosti europskog društva, europskom građanstvu, potpori i otuđenju od projekta europskih integracija te o prirodi novih europskih društvenih prostora.

Konferencija se organizira pod pokroviteljstvom:

Hrvatski sociološki savez (HSD)
European Sociological Association (ESA)
predsjednik Republike Hrvatske

Akademski odbor:

Saša Božić (Hrvatski sociološki savez)
Roberto Cipriani (European Sociological Association – Vijeće nacionalnih udruga)
Noémi Lendvai (Sveučilište Bristol, UK)
Vjeran Katunarić (Sveučilište u Zadru, Hrvatska)
Manja Klemenčič (Sveučilište Harvard, SAD)
Paul Stubbs (Ekonomski institut, Zagreb, Hrvatska)

Glavni govornici:

Roberto Cipriani (Università Roma Tre, Italija)
Gerard Delanty (Sveučilište u Sussexu, UK)
Vjeran Katunarić (Sveučilište u Zadru, Hrvatska)
Chris Rumford (Royal Holloway, University of London, UK)

Konferencijski poziv za dostavu radova je zatvoren.

Za sve dodatne informacije obratite se Tajništvu Hrvatskog sociološkog društva na: info@hsd.hr.

hrCroatian
Scroll to Top