Prošle konferencije

22. – 23. ožujka 2013.

Održan je Nacionalni kongres HSD-a u Staroj Gradskoj vijećnici u Zagrebu s temom ‘Privatno, javno, zajedničko: Sociologija i hrvatsko društvo danas’, na kojem su održane dvije plenarne sesije, dva okrugla stola te šest paralelnih sesija.

1. i 2. lipnja 2012.

Na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu održana je Godišnja konferencija Hrvatskoga sociološkog društva 2012. primarno posvećene predstavljanju aktivnosti, rezultata pojedinih empirijskih istraživanja, teorijski usmjerenih radova i artikulaciji središnjih interesa koji se nalaze u srži djelatnosti sekcija pod okriljem HSD-a.

7. i 8. travnja 2011.

U prostorijama Stare gradske vijećnice Grada Zagreba u Zagrebu je održan Nacionalni kongres Hrvatskoga sociološkog društva pod naslovom “Sociologija i promjena – izazovi budućnosti”.

19. – 21. studenog 2010.

Održana je međunarodna konferencija “Qualitative Transitions: Issues of Methodology in Central and South-East European Sociologies”, organizirana uz potporu Međunarodnog sociološkog društva (International Sociological Association). U akademskom odboru sudjelovali su: Inga Tomić-Koludrović, predsjednica odbora i Hrvatskog sociološkog društva; Michael Buroway, predsjednik Međunarodnog sociološkog društva (ISA); Krzysztof Konecki, predsjednik sekcije za kvalitativnu metodologiju Europskog sociološkog društva (European Sociological Association – ESA); Giampietro Gobo, utemeljitelj sekcije za kvalitativnu metodologiju Europskog sociološkog društva i profesor na Sveučilištu u Milanu, te Nenad Fanuko (Sveučilište u Rijeci) i Katharina Scherke (Sveučilište u Grazu).

3. i 4. travnja 2009.

U Zagrebu je održan Nacionalni sociološki kongres s temom “Društvene promjene i društvena struktura: Hrvatska 20 godina poslije”.

7. studenoga 2008.

U Zadru je održan Znanstveni skup “Institucionalna akademskog studija sociologije” u Zadru i Okrugli stol u počast Esadu Ćimiću.

12. rujna 2008.

U suorganizaciji s Pravnim fakultetom Sveučilišta u Splitu, u Splitu je održan međunarodni znanstveni skup: “Sociologija Srđana Vrcana: Ideologije i teorije”.

8. – 10. svibnja 2008.

U Zadru je održana međunarodna konferencija, uz potporu Međunarodnog sociološkog udruženja (ISA) i Odjela za sociologiju Sveučilišta u Zadru, pod naslovom “Sociologija i interdisciplinarnost: središnja i jugoistočna europska perspektiva”.

30. i 31. ožujka 2007.

U suorganizaciji s Odsjekom za sociologiju Filozofskog fakulteta u Splitu, u Splitu je održan Nacionalni sociološki kongres: “Metodološki izazovi u sociologiji: društveni problemi u Hrvatskoj”.

2007.

“RASCJEP U SVETOME I SVJETOVNOME. SIMPOZIJ O OSOBI I DJELU ŽELJKA MARDEŠIĆA”

Suorganizatori skupa su Kršćanska sadašnjost, Kršćanski akademski krug, Centar za promicanje socijalnog nauka Crkve i Katolički bogoslovni fakultet u Zagrebu. Riječ je o interdisciplinarnom skupu na kojem su se osvijetlili sociološki, religijski i teološki vidovi djela Ž. Mardešića.

Skup je održan u utorak, 27. studenoga 2007. godine u Zagrebu, u Chromosovom tornju – Ulica grada Vukovara 271.

2006.

NACIONALNI SOCIOLOŠKI KONGRES

24. veljače 2006. u Zagrebu je održan međunarodni znanstveni skup “Hrvatska sociologija – izazovi bolonjskog procesa”.

2005.

Challenging Boundaries: Religion and Society Zagreb

28th ISSR/SISR Conference, Zagreb (Croatia) July 18 – 22, 2005.

2003.

Identitet i razvoj: Priključenje Hrvatske Europskoj Uniji.

Zagreb, 28. – 29. studenog 2003.

2002.

Ratovi u bivšoj Jugoslaviji: Sociologija oružanog sukoba na prijelazu tisućljeća.

Zagreb, 6. – 8. prosinac 2002.

2001.

Globalizacija i hrvatsko društvo.

Zagreb, 16. i 17. studeni 2001.

hrCroatian
Scroll to Top