Godišnje izvješće 2011. – 2012.

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU SEKCIJE ZA SOCIOLOGIJU PROSTORA SKUPŠTINI HRVATSKOG SOCIOLOŠKOG DRUŠTVA ZA RAZDOBLJE OŽUJAK 2011. – OŽUJAK 2012.

Sekcija za sociologiju prostora Hrvatskog sociološkog društva je osnovana 4. prosinca 2009. godine. Sekcija trenutno okuplja 33 člana i članice s 12 različitih znanstvenih i visokoobrazovnih institucija, a u jednogodišnjem razdoblju za koje se podnosi izvješće Sekciji se pridružilo 7 novih članova.

U proteklom razdoblju između zasjedanja Skupštine Hrvatskog sociološkog društva, od ožujka 2011. do ožujka 2012. godine, Sekcija za sociologiju prostora je imala sljedeće stručne i organizacijske aktivnosti:

 • Sekcija je 8. travnja 2011. godine, na marginama Nacionalnog kongresa HSD‐a, organizirala izborni sastanak. Mandati prijašnjeg vodstva su produženi za sljedeće razdoblje te je tako za voditelja izabran Kruno Kardov, a za tajnicu Jelena Zlatar,
 • od 14. do 16. listopada 2011. godine Sekcija je u suradnji sa splitskom podružnicom Platforme 9.81 organizirala više različitih stručnih aktivnosti u Splitu:
  1. – 14. listopada je organizirana javna tribina “Budućnost grada Splita: sociološki pogled” u Multimedijalnom kulturnom centru Doma mladih u kojoj je sudjelovalo 60-­‐tak građana (izlaganja su imali Saša Poljanec Borić, Mirko Petrić i Inga Tomić Koludrović, uz moderiranje Dinka Peračića iz Platforme 9.81),
   – 15. listopada je organiziran obilazak uz stručno vodstvo više različitih dijelova grada i prigradskih naselja te okrugli stol “Kultura ­ turizam – baština: problemi povijesne jezgre Splita” (izlaganja su imali arheologinja Tajma Rismondo-­‐Čale, Lidija Petrić s Ekonomskog fakulteta u Splitu i Boran Vrandečić iz Udruge turističkih vodiča Splita i član Građanske incijative Split, uz moderiranje Inge Tomić-Koludrović),
   – 16. listopada je održan okrugli stol na temu “Obrisi posttranzicijskog grada” na kojem su raspravljana zapažanja proteklih dana.
 • 8. prosinca 2011. godine Sekcija je u suradnji s Odsjekom za sociologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu organizirala gostujuće predavanje prof. Ole Listhauga s Odjela za sociologiju i političke znanosti Norveškog sveučilišta znanosti i tehnologije iz Trondheima pod naslovom “The Publics’ Concern for Global Warming: A Cross-national Study of 47 Countries”,
 • 7. ožujka 2012. godine Sekcija je u suradnji sa sekcijom Društvo, ekonomija, rad organizirala stručno javno predavanje i diskusiju na temu “Hrvatska: postmoderni identitet, razvoj i konkurentnost”. Uvodna i diskusijska izlaganja su imali Saša Poljanec Borić i Zdenko Zeman s Instituta Ivo Pilar te Ivo Kunst s Instituta za turizam uz moderiranje Drage Čengića iz sekcije Društvo, ekonomija, rad.

U narednom razdoblju rad Sekcije za sociologiju prostora će biti usmjeren na daljnje proširenje članstva i organiziranje javnih diskusija. Za travanj 2012. godine u Zadru je, po uzoru na prošlogodišnje aktivnosti u Splitu, planirano više stručnih aktivnosti koje bi se organizirale u suradnji s Odjelom za sociologiju Sveučilišta u Zadru, a za svibanj 2012. godine planirano je održavanje okruglog stola i organiziranje znanstvenih priopćenja u sklopu godišnje znanstvene konferencije HSD‐a.

Budući da sadašnji voditelji Sekcije djeluju već dvije godine u planu je organiziranje izbornog sastanka u svibnju na marginama konferencije HSD-a.

U Zagrebu, 13. ožujka 2012.

Voditelj Sekcije za sociologiju prostora
Kruno Kardov

en_GBEnglish
Scroll to Top