Dodjela priznanja “Rudi Supek” – Javno predavanje Gorana Batine: Raison d’être sociologije u Hrvatskoj za vrijeme Austro-Ugarske Monarhije

Čast nam je i zadovoljstvo pozvati Vas na Svečanu sjednicu Hrvatskog sociološkog društva povodom dodjele priznanja “Rudi Supek” koja će se održati u ponedjeljak 10. prosinca 2018. s početkom u 18.00 sati u Društvu sveučilišnih nastavnika i drugih znanstvenika u Zagrebu, Frankopanska 5a, Zagreb.

Ovim će povodom ovogodišnji dobitnik priznanja Goran Batina, profesor sociologije i glavni urednik Sociološke biblioteke, održati javno predavanje pod naslovom Raison d’être sociologije u Hrvatskoj za vrijeme Austro-Ugarske Monarhije: kulturno-historiografski pregled.

Srdačan pozdrav,
prof. dr. sc. Jasminka Lažnjak
predsjednica Hrvatskog sociološkog društva

Predavanje prof.dr.sc. Inge Tomić-Koludrović “Partnerski odnosi muškaraca i žena u Hrvatskoj: razvojna perspektiva”, 6.12.2018., 17.30h, Split

Zadovoljstvo nam je pozvati Vas na “Sociološke razgovore” splitske podružnice HSD-a u kojima će s predavanjem naslova “Partnerski odnosi muškaraca i žena u Hrvatskoj: razvojna perspektiva” sudjelovati prof. dr. sc. Inga Tomić-Koludrović iz Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar, Područni centar Split.

Navedeno predavanje uz raspravu održat će se u četvrtak 6. 12. 2018. s početkom u 17.30h na adresi Poljana kraljice Jelene 1/3, Split (Peristil, prostorije Filozofskog fakulteta u Splitu).

Veselimo se Vašem dolasku!

Srdačan pozdrav,
Doc. dr. sc. Marija Lončar
Hrvatsko sociološko društvo, podružnica u Splitu

Toni Popović, mag.soc.
Hrvatsko sociološko društvo, podružnica u Splitu

 

Tužna vijest

 

Poštovane kolegice, poštovani kolege,

javljamo tužnu vijest da je 23. studenoga 2018. u 73. godini života preminuo akademik Ivan Cifrić, profesor emeritus na Odsjeku za sociologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu te istaknuti član i bivši predsjednik našeg Društva.

Prof. dr. sc. Ivan Cifrić rođen je 22. siječnja 1946.g. u Petrijevcima. Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirao je sociologiju i filozofiju 1969. godine, a  ao1973. magistrirao i 1980. doktorirao sociologiju. Na Odsjeku za sociologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu izabran je za asistenta 1970., za docenta 1981., za profesora u trajnom zvanju 1997., te za profesora emeritusa 2017. godine. Cijeli je svoj radni vijek posvetio unapređenju i promicanju sociologije u Hrvatskoj, posebice socijalne ekologije čiji je bio začetnik i najistaknutiji predstavnik u domaćoj znanstvenoj zajednici i šire. Autor je petnaest knjiga te više od stotinu znanstvenih i stručnih radova objavljenih u međunarodnim i domaćim publikacijama. Za svoj je rad bio nagrađen nizom uglednih nagrada: „Velikom medaljom Filozofskog fakulteta“ (1991.), „Godišnjom državnom nagradom za znanost“ (2000.), „Državnom nagradom za znanost za životno djelo“ (2014.) i drugima.

Posljednji ispraćaj bit će u krematoriju na groblju Mirogoj u srijedu, 28. studenoga, u 14.30h.

Predstavljanje knjige Andrewa Hodgesa “Fan Activism, Protest and Politics: Ultras in Post-socialist Croatia”

Sekcija za sociologiju sporta Hrvatskog sociološkog društva poziva Vas na predstavljanje knjige Andrewa Hodgesa “Fan Activism, Protest and Politics: Ultras in Post-socialist Croatia”, upravo objavljenu u izdanju Routledgea.
Predstavljanje knjige održat će se u utorak 30.10.2018.g. u multimedijalnoj dvorani Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar u Zagrebu, Marulićev trg 19, 1. kat. O knjizi će govoriti Benjamin Perasović, Rahela Jurković i Andrew Hodges.
Veselimo se vašem dolasku!

Predavanje dr.sc. Petera Stachela o knjizi Ludviga Gumplowitza „Nacrt socijalne filozofije“

Povodom obilježavanja stogodišnjice osnivanja prvog sociološkog društva pozivamo Vas na predavanje i razgovor o knjizi Ludviga Gumplowitza „Nacrt socijalne filozofije“. O Ludwigu Gumplowitzu i njegovoj sociologiji govorit će, Dr.Phil. Peter Stachel, ugledni povjesničar iz Instituta za kulturalne znanosti i povijest kazališta Austrijske akademije znanost čija je specijalnost austrijska i srednjeuropska povijest (18. do 20. stoljeća), povijest znanosti,  studije kulture, sjećanja, političkih i nacionalnih  simbola i rituala. Dr. Peter Stachel autor je predgovora novom izdanju prvog prijevoda knjige iz 1912. u izdanju Naklade Jesenski i Turk.

Predavanje na engleskom jeziku održat će se u srijedu 6. lipnja 2018. u 18 sati u Maloj dvorani Matice hrvatske, Ulica Matice hrvatske 2 / Strossmayerov trg 4, Zagreb.

Veselimo se Vašem dolasku!

Jasminka Lažnjak,

Predsjednica HSD-a i pročelnica Odjela za sociologiju MH

Javno predavanje – Ženski pokreti i prava u Turskoj: Neoliberalni patrijarhat, obitelj i nacija

Odjel za sociologiju Sveučilišta u Zadru i Hrvatsko sociološko društvo – podružnica Zadar organiziraju javno predavanje prof. dr. sc. Damle Isik (Odsjek za sociologiju, Sveučilište Regis, SAD) pod nazivom Dilemmas of Women’s Movements and Rights in Turkey: Neoliberal Patriarchy, Family, and the Nation.

Predavanje će se održati u srijedu, 6. lipnja 2018. godine u 18,00 sati, učionica 121 (zgrada na rivi). 

U predavanju prof. dr. sc. Isik će problematizirati pitanje ženskog pokreta i ženskih prava u suvremenoj Turskoj. Naime, jačanjem desnih nacionalističkih politika i populizma koje se događa uslijed otpora procesu globalizacije, potvrđena je osjetljivost i ranjivost ženskih prava, budući da se konzervativne grupe pokazuju uspješnima u konzistentnom promoviranju tradicionalnih vrijednosti i rodnih uloga. Ovaj trend re-nacionalizacije se može primijetiti u više zemalja, pa tako i u Turskoj. Iako su lokalni konteksti različiti, utjecaj na žene i njihova prava je u raznim zemljama sličan. Konzervativna retorika ojačava moć većinske nacionalne skupine uz istovremeno marginaliziranje i umanjivanje prava žena. U toj se retorici koristi religija, kultura, strah od gubitka identiteta i privilegija, te antagoniziranje naspram drugih etničkih ili identitetskih grupa. Navedena tema će se u predavanju obraditi kroz društveni položaj žena i ženskih prava u kontekstu Turske.

Prof. dr. sc. Damla Isik ovo predavanje održava u sklopu gostovanja na Odjelu za sociologiju kao  stipendistica Fulbright programa Vlade Sjedinjenih Američkih Država u ljetnom semestru ak. god. 2017./2018.

Reakcija HSD-a na predavanje Marka Regnerusa na Hrvatskom katoličkom sveučilištu

Povodom predavanja Marka Regnerusa na temu odgoja djece u homoseksualnim obiteljima koje se održalo 23. svibnja 2018. na Hrvatskom katoličkom sveučilištu, Hrvatsko sociološko društvo želi skrenuti pažnju stručne i šire javnosti na znanstveno i metodološki upitne temelje na kojima ovaj američki sociolog gradi pristrane interpretacije o razlikama u štetnim ishodima djece koju odgajaju istospolni i raznospolni partneri. Podsjećamo na znanstvene radove koji dovode u pitanje kredibilnost istraživanja Marka Regnerusa te upućuju na zaključak da nema uvjerljivih dokaza o tome da seksualna orijentacija roditelja doprinosi razlikama u štetnim ishodima djece koju odgajaju istospolni i raznospolni partneri:

Vučković Juroš, Tanja (2017). Usporedba ishoda djece iz obitelji istospolnih i raznospolnih partnera: osvrt na kvantitativne studije provedene na slučajnim reprezentativnim uzorcima. Revija za sociologiju, 47(1), 65.  

Vučković Juroš, Tanja (2018): Zašto ‘Teksaška studija’ Marka Regnerusa ne govori o dobrobiti djece iz obitelji istospolnih roditelja, radni dokument, Open Science Framework.  

Također, Hrvatsko sociološko društvo podržava nastojanja i inicijative poput one Zagrebačkog psihološkog društva koje argumentirano upozoravaju na neznanstvenost Regnerusovog pristupa istraživanju istospolnih obitelji.

Sociološki razgovori – “Kvalitativni pristup strategijama kućanstva”, 24.5., 18h, Split

Zadovoljstvo nam je pozvati Vas na predavanje pod naslovom Kvalitativni pristup strategijama kućanstva. Predavanje se održava u okviru ciklusa „Sociološki razgovori“, u organizaciji splitske podružnice Hrvatskog sociološkog društva.

Predavanje će održati Augustin Derado s Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar, Područni centar Split. Navedeno predavanje uz raspravu održat će se u četvrtak 24. 5. 2018. s početkom u 18.00h na adresi Poljana kraljice Jelene 1/3, Split (Peristil, prostorije Filozofskog fakulteta u Splitu).

Veselimo se Vašem dolasku!

Srdačan pozdrav,

Doc. dr. sc. Marija Lončar

Hrvatsko sociološko društvo, podružnica u Splitu

 

Toni Popović, mag.soc.

Hrvatsko sociološko društvo, podružnica u Splitu

 

HSD objavljuje natječaj za dodjelu Naknade putnih troškova koja se financira iz Fonda budućnosti HSD-a

Naknada putnih troškova dodjeljuje se za financiranje troškova izlaganja na znanstvenim konferencijama ili kongresima ili za pohađanje zimskih/ljetnih škola i znanstvenih radionica u Hrvatskoj i inozemstvu. Prednost će imati kandidati koji putuju u inozemstvo.

Na natječaj se mogu prijaviti znanstveni novaci/inje, asistenti/ice, viši asistenti/ce i studenti/ice diplomskih i poslijediplomskih doktorskih studija sociologije u Hrvatskoj ili inozemstvu, a koji su članovi HSD-a. Kandidati se mogu prijaviti za financiranje maksimalno jedne konferencije/kongresa/radionice/ljetne/zimske škole koja je ili bila održana u razdoblju od 01. listopada 2017. do datuma objave natječaja ili koja će se održati u razdoblju nakon objave natječaja do 30. rujna 2018.godine.

Zaprimljene zahtjeve vrednovat će komisija imenovana od strane HSD-a. Pri razmatranju zahtjeva u obzir će se uzeti relevantnost konferencije/kongresa/radionice/škole za znanstveno usavršavanje studenta/ice (primjerice, značaj konferencije ili kongresa, tematska vezanost uz studentov rad ili stjecanje vještina potrebnih za istraživanje).

Zahtjev za dodjelu naknade putnih troškova treba uključivati:

1) Popunjeni prijavni obrazac za putnu stipendiju;
2) Potvrdu o održanom izlaganju ili sudjelovanju na zimskoj školi ili radionici (npr. kopiju iz knjige sažetaka ili programa ili kopiju certifikata o izlaganju ili sudjelovanju), odnosno potvrdu o radu prihvaćenom za izlaganje ili o dobivenom mjestu u ljetnoj školi ili radionici (npr. kopiju pisma ili e-maila primitka);
3) CV / životopis.

Prijavni obrazac nalazi se ovdje.

Rok za dostavu zahtjeva sa svim prilozima je 15.6.2018. 

Zahtjev se dostavlja u jednom primjerku na Hrvatsko sociološko društvo, Amruševa 11, 10000 Zagreb, sa naznakom ‘Za natječaj’ te elektronski na: info@hsd.hr

Nepotpuni ili zakašnjeli zahtjevi neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od dva tjedna od dana završetka natječaja.

Više o Fondu budućnosti HSD-a i Pravilniku za dodjelu naknade putnih troškova možete pročitati na sljedećoj poveznici.

Predstavljanje knjige “Nogomet i politika. Povijest i suvremenost međuodnosa u Hrvatskoj”

Sekcija za sociologiju sporta Hrvatskog sociološkog društva vas poziva na predstavljanje knjige dr. sc. Dražena Lalića ”Nogomet i politika. Povijest i suvremenost međuodnosa u Hrvatskoj”. Predstavljanje će se održati u 11.5.2018. godine u Maloj dvorani u prostorijama Matice hrvatske (Strossmayerov trg 4) s početkom u 18:30 sati.

O knjizi će, uz autora, govoriti dr.sc. Benjamin Perasović i dr.sc. Ozren Biti. Važno je naglasiti kako se ne radi o klasičnoj promociji, već o raspravi kolegica i kolega, od polaznika doktorskih studija do iskusnih istraživača i profesora, koji se bave istraživanjima u području sociologije sporta.