Fond budućnosti

Na Izbornoj skupštini Hrvatskoga sociološkog društva održanoj 7. travnja 2011. osnovan je Fond budućnosti čija je temeljna namjena pružanje financijske potpore mladim sociolozima/injama u njihovom profesionalnom i stručnom razvoju. Fond budućnosti temelji se na dobrovoljnim prilozima članova/ica HSD-a ali i drugih koji i na ovaj način nastoje pridonijeti općem napretku sociološke struke u našoj zemlji.

Uplata donacija vrši se na žiro-račun Fonda za budućnost:

IBAN: HR1623900011100315979 (Hrvatska poštanska banka)
S naznakom „Za Fond za budućnost”
Primatelj: Hrvatsko sociološko društvo (HSD)
Amruševa 11/II
10000 Zagreb

Zahvaljujući novčanim sredstvima prikupljenima u okviru Fonda budućnosti, Hrvatsko sociološko društvo dodjeljuje Naknade putnih troškova HSD-a. Pravilnik natječaja za naknadu putnih troškova HSD-a dostupan je ovdje.

Obrazac za prijavu na natječaj nalazi se ovdje.

Najljepše Vam se zahvaljujemo na Vašem itekako vrlo dragocjenom prilogu!