Mjesto i vrijeme

Održavanja kongresa je za sada planirano u online formi, no s mogućnošću organiziranja kongresa u hibridnom modelu (dio online, dio uživo na određenoj lokaciji). O tome će svi sudionici biti obaviješteni pravovremeno u skladu s razvojem pandemijske situacije i praćenju adekvatnih epidemioloških mjera.

Vrijeme održavanja: 20. i 21. svibnja 2021. godine.