O HSD-u

Hrvatsko sociološko društvo (HSD) dobrovoljna je strukovna udruga koja okuplja znanstvenike/ce i stručnjake/inje na području sociologije te druge znanstvene, kulturne i stručne djelatnike/ce zainteresirane za razvitak sociologije.

Društvo djeluje sa svrhom unapređenja i zaštite interesa sociologije kao struke i sociologa/inja kao stručnih djelatnika/ica, skrbi o razvoju sociološke struke u Hrvatskoj utemeljenom na znanstveno-humanističkim tradicijama i dostignućima koje prihvaćaju europska i svjetska sociološka zajednica te se brine za unapređenje sociološkoga obrazovanja na srednjoj i visokoškolskoj razini.

U ostvarivanju svojih ciljeva HSD osobito:

  • potiče i organizira znanstvena istraživanja i stručni rad na području sociologije;
  • potiče i organizira znanstveno stručnu komunikaciju unutar sociološke zajednice, posebice savjetovanja i tribine;
  • potiče i organizira izdavačku djelatnost u području sociologije;
  • potiče i organizira stručno usavršavanje nastavnika/ica socioloških predmeta u srednjem i visokom školstvu;
  • uspostavlja veze i suradnju sa sociološkim društvima u svijetu;
  • popularizira sociologijska znanstvena dostignuća;
  • predlaže istaknute sociologe i sociologinje, ustanove i znanstvena djela na području sociologije za javna priznanja;
  • potiče kod svojih članova/ica i u sociološkoj zajednici uopće osjećaj profesionalne odgovornosti i zagovara etiku sociološke struke.