Podružnice

Podružnica u Zadru

Zadarska podružnica Hrvatskog sociološkog društva djeluje od proljeća 2009. godine kada je osnovana zbog potrebe veće strukovne prisutnosti sociologije u javnom prostoru zadarske regije, ali i širenja tematskih i suradnih polja cjelokupne sociološke struke u Hrvatskoj. Osim toga, Podružnica posebnu pažnju usmjerava na međuinstitucionalnu suradnju poglavito mlađih istraživača/ica, ali i međunarodnu suradnju s renomiranim profesorima/cama. U svom je radu Podružnica otvorena prema interdisciplinarnim područjima, u cilju profiliranja i osnaživanja socioloških interesa članstva koje čine zaposlenici/e i studenti/ce Odjela za sociologiju Sveučilišta u Zadru, srednjoškolski profesori/ce te završeni sociolozi/ginje. Sve temeljne aktivnosti, a to su javna predavanja, kružoci, predstavljanja knjiga, tribine i debate, otvorene su i široj javnosti te popraćene u lokalnim i nacionalnim medijima.

Voditeljica podružnice

dr. sc. Marija Šarić
Odjel za sociologiju
Sveučilište u Zadru
Obala kralja Petra Krešimira IV/2
23000 Zadar

msaric1@unizd.hr

 

Podružnica u Osijeku

Osječka podružnica Hrvatskog sociološkog društva djeluje od svibnja 2019. godine. Osnovana je nepune dvije godine nakon pokretanja studija sociologije na Samostalnoj katedri za sociologiju na Filozofskom fakultetu Osijek, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

Program rada Podružnice HSD-a u Osijeku orijentiran je prema promidžbi i razvoju sociologije kao struke i sociologa kao djelatnika u struci, kulturi, znanosti i prosvjeti. Opći su ciljevi programa Podružnice u Osijeku u skladu s ciljevima Društva, kao i međunarodnih socioloških udruženja, da inicira aktivnosti i okupljanja aktera u području sociologije (sastanke, radionice, tribine, predavanja, suradnje, izdavaštvo, istraživanja, usavršavanja itd.) te omogući veću vidljivost sociologije i razvoj stručne etike i odgovornosti u radu sociologa u različitim područjima. Glavne aktivnosti Podružnice u Osijeku provode se kroz tri glavna programa: sociološki kružoci, sociologija za sve i sociološka predavanja. Sve su aktivnosti otvorene javnosti.

 

Voditeljica podružnice

Dr. sc. Anita Dremel, docentica
Katedra za sociologiju
Filozofski fakultet Osijek
Lorenza Jägera 9
31000 Osijek

+ 385 (0) 91 726-9610
+ 385 (0) 31 494-636

anitadremel@gmail.com
adremel@ffos.hr

Podružnica u Splitu

Splitska podružnica Hrvatskog sociološkog društva djeluje od 2006., a uspostavljena je godinu dana nakon osnivanja Odsjeka za sociologiju te Preddiplomskog i Diplomskog studija sociologije pri Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Splitu. Glavni su ciljevi podružnice otvoriti sociološku struku prema široj javnosti i struci putem izlaganja, predavanja, tribina i promocija. Afirmiraju se aktualne teme vezane za teorijska i metodološka promišljanja unutar sociologije, kao i sociološku imaginaciju mediteranskog konteksta. Navedene se aktivnosti provode kroz četiri programa: (1) Sociološki razgovori, (2) Metodološke teme, (3) Sociološka tribina (program prema „vani“) i (4) Promocije.

Voditeljica podružnice

Dr. sc. Marija Lončar, docentica
Odsjek za sociologiju
Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu
Poljička cesta 35
21000 Split

mloncar@ffst.hr