KONGRES 2014. TOWARDS A EUROPEAN SOCIETY? BOUNDARIES, BORDERS, BARRIERSAND

Prva godišnjica ulaska Hrvatske u EU prikladna je prigoda za razgovor o sadašnjosti i budućnosti europskog društva, potpori i otuđenju od projekta europskih integracija te o prirodi novih europskih društvenih prostora. Kako dubina i širina kulturnih, društvenih, gospodarskih i političkih veza preko granica europskih nacionalnih prostora raste sve većom brzinom, istodobno raste i potreba za raznolikim predstavljanjem europskih građana na europskoj i globalnoj razini. Međutim, europski društveni prostori pojavljuju se u višestrukim i fragmentiranim oblicima, koji nužno osporavaju ideju kulturnog, teritorijalnog i političkog jedinstva koja je inherentna samom konceptu “Europe” i provodi se njime.

Transnacionalni prostori u Europi ne preklapaju se jednostavno s nacionalnim domenama; niti odgovaraju administrativno određenim regijama EU. Izazovi zamišljanja javne sfere na razini cijele Europe ili europskog civilnog društva, kao i ideje europske integracije kroz upravljanje na više razina, samo su se povećavali kako se europske političke i ekonomske granice šire i pomiču. 

Saznajte više na poveznici: Raspored kongresa

hrCroatian
Scroll to Top