O priznanju Rudi Supek

Rudi Supek (1913-1993) je bio hrvatski sociolog, filozof i psiholog. Psihologiju i filozofiju je diplomirao na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, a doktorat znanosti je stekao na prestižnom pariškom sveučilištu Sorbonne. Tijekom Drugog svjetskog rada bio je aktivan član francuskoga pokreta otpora te je čak bio zatvoren u koncentracijskom logoru Buchenwald kod Weimera (jedini logor kojeg su oslobodili sami logoraši). Kao član francuskog pokreta otpora posije rata bio je nositelj legije časti i pukovnik francuskoga pokreta otpora. Kao profesor na Filozofskom fakultetu u Zagrebu bio je najzaslužniji za osnivanje Odsjeka za sociologiju 1963 godine. Isto tako napisao je prvi sociologijski udžbenik za gimnazije (Sociologija, 1963.). Bio je jedan od suosnivača časopisa „Praxis“ te poznate Korčulanske ljetne škole. Objavio je cijeli niz djela poput: Psihologija građanske lirike (1952), Umjetnost i psihologija (1958), Ispitivanje javnog mnijenja (1961., ³1981), Herbert Spencer i biologizam u sociologiji (1965), Sociologija i socijalizam (1966), Humanistička inteligencija i politika (1971), Društvene predrasude (1973), Ova jedina zemlja (1973), Mašta (1979), Psihologija i antropologija (1981), Zanat sociologa (1981), Grad po mjeri čovjeka (1987) i dr. Značaj intelektualnog doprinosa Rudija Supeka prepoznali su i svjetski intelektualci poput Jürgena Habermasa, Ericha Fromma ili pak Zbigniewa Brezezinskog s kojima je surađivao. Rudi Supek je zasigurno najznačajniji sociolog na ovim prostorima koji je svojim radom zadužio sociologiju kao znanstvenu disciplinu, ali i kao struku. Upravo stoga je 2004. godine Hrvatsko sociološko društvo ustanovilo Priznanje Rudi Supek koje se dodjeljuje pojedincima i skupinama za iznimno značajna postignuća, uspjehe i zasluge u: proširivanju znanstvenih spoznaja na polju sociologije; znanstvenoistraživačkoj i nastavnoj djelatnosti; primjeni rezultata znanstvenoistraživačkog rada; popularizaciji i promicanju sociologije i njenog ugleda u društvu i znanstvenoj zajednici; organizaciji, radu i djelatnostima društva.

hrCroatian
Scroll to Top