Podružnice i sekcije

Zadarska Podružnica

Osnovana 2009. godine u Zadru radi jače prisutnosti sociologije u regiji. Fokus na širenju suradnje među istraživačima i interdisciplinarnim područjima.

Voditeljica: dr. sc. Marija Šarić

Kontakt: msaric1@unizd.hr

Osječka Podružnica

Aktivna od 2019., potiče razvoj sociologije kao struke. Cilj je okupljanje sociologa i promicanje sociologije.

Voditeljica: dr. sc. Anita Dremel

Kontakt: adremel@ffos.hr

Splitska Podružnica

Djeluje od 2006., fokusira se na promociju sociologije i suradnju s javnošću. Organizira različite aktivnosti otvorene za javnost.

Voditeljica: dr. sc. Marija Lončar

Kontakt: mloncar@ffst.hr

Sekcije

Za djelovanje u posebnim sociološkim disciplinama osnivaju se sekcije Društva. Sekcija se ustanovljuje na zahtjev najmanje sedam članova i članica Društva koji podnose prijedlog programa i plan rada Predsjedništvu.

U sklopu Hrvatskoga sociološkog društva trenutno djeluje trinaest sekcija. Svaka sekcija ima svoj specifičan fokus, ali sve zajedno doprinose bogatstvu sociološkog istraživanja i razumijevanju društva. Za više informacija o pojedinoj sekciji i kontakt informacijama možete poslati upit na info@hsd.hr

Sekcija Društvo, ekonomija, rad

Osnovana je 2. ožujka 2010. okupljajući sociologe i druge znanstvenike koji se bave ekonomskom sociologijom, sociologijom rada te drugim temama iz područja ekonomije i društva.

Voditelj sekcije: dr. sc. Teo Matković

Tajnik sekcije: dr. sc. Nikola Petrović

Sekcija za kvalitativne metode istraživanja

Bavi se teorijskim i praktičnim aspektima kvalitativnih istraživanja u sociologiji. Njihovi interesi uključuju metode prikupljanja kvalitativnih podataka, etnografska istraživanja, akcijska istraživanja te etičke aspekte istraživanja.

Voditeljica sekcije: prof. dr. sc. Željka Tonković

Tajnica sekcije: doc. dr. sc. Anita Bušljeta Tonković

Sekcija za nastavu sociologije u srednjoj školi

Osnovana s ciljem unapređenja nastave sociologije u srednjim školama. Aktivnosti uključuju stvaranje nastavnih materijala i suradnju s relevantnim institucijama.

Voditeljica sekcije: dr. sc. Jana Šarinić

Sekcija za sociologiju obrazovanja

Sekcija za sociologiju obrazovanja posvećena je proučavanju obrazovnog sustava i društvenih aspekata obrazovanja. Cilj sekcije je promicanje istraživanja i razvoja sociologije obrazovanja u Hrvatskoj.

Voditeljica sekcije: dr. sc. Jana Šarinić

Tajnica sekcije: Irena Matoic

Sekcija za sociologiju religije

Osnovana 8. prosinca 2009. godine, Sekcija za sociologiju religije istražuje odnose između religije i društva te potiče dijalog i toleranciju.

Voditeljica sekcije: dr. sc. Dinka Marinović Jerolimov

Tajnik sekcije: prof. dr. sc. Gordan Črpić

Sekcija za sociologiju prostora

Osnovana 4. prosinca 2009. godine, Sekcija za sociologiju prostora istražuje društveni razvoj teritorija i promjene u urbano-ruralnim prostorima.

Voditeljica sekcije: izv. prof. dr. sc. Željka Tonković

Tajnica sekcije: doc. dr. sc. Anita Bušljeta Tonković

Sekcija Žena i društvo

Ova sekcija bavi se temama rodnih nejednakosti i uloga žena u društvu. Aktivna je u promicanju razumijevanja rodne problematike.

Voditeljica sekcije: dr. sc. Branka Galić

Tajnica sekcije: dr. sc. Jana Šarinić

Sekcija za sociologiju medija

Osnovana 14. lipnja 2013. godine, Sekcija za sociologiju medija istražuje različite aspekte medijskog utjecaja na društvo.

Voditelj sekcije: dr. sc. Paško Bilić

Tajnica sekcije: doc. dr. sc. Dina Vozab

Sekcija za istraživanja znanosti i tehnologije

Osnovana 10. listopada 2013. godine, Sekcija za istraživanja znanosti i tehnologije promiče interdisciplinarni pristup proučavanju znanosti i tehnologije.

Voditeljica sekcije: izv. prof. dr. sc. Marija Brajdić Vuković

Tajnik sekcije: Juraj Perković

Sekcija za teorijsku sociologiju

Osnovana s ciljem promicanja teorijske sociologije i interdisciplinarnog pristupa proučavanju društva.

Voditelj sekcije: dr. sc. Krešimir Žažar

Tajnik sekcije: Marko Lucić

Sekcija za sociologiju sporta

Osnovana 27. listopada 2017. godine, Sekcija za sociologiju sporta istražuje sociološke aspekte sporta i sportske kulture.

Voditelj sekcije: doc. dr. sc. Marko Mustapić

Tajnik sekcije: dr. sc. Dino Vukušić

Sekcija za europske studije

Osnovana 16. studenog 2020. godine, Sekcija za europske studije bavi se europskom integracijom i njenim utjecajem na hrvatsko društvo.

Voditelj sekcije: dr. sc. Nikola Petrović

Tajnik sekcije: Filip Fila

Sekcija za socijalnu ekologiju

Osnovana 14. veljače 2022. godine, Sekcija za socijalnu ekologiju istražuje odnos između društva i okoliša te socijalne implikacije ekoloških procesa.

Voditeljica sekcije: dr. sc. Jelena Puđak

Tajnik sekcije: Vladimir Ivanović

Scroll to Top