Rani koraci

Osnivanjem 1888. Međunarodnog instituta za sociologiju stvara se temelj za razvoj sociologije. Na početku 20. stoljeća, sociologija je tek počela svoj put u Hrvatskoj. Prvi predsjednik HSD-a, Adolf Mihalić, zajedno s Jurajem Andrassyem i Albertom Bazalom, osnovao je 1918. godine Sociološko društvo u Zagrebu. Cilj društva bilo je njegovanje društvenih znanosti i proučavanje socijalnih i ekonomskih prilika u zemlji.

Pioniri hrvatske sociologije

Godine 1906. Ernest Miler postaje prvim profesorom sociologije na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i osniva prvu katedru za sociologiju u tadašnjoj Austro-Ugarskoj. Miler je otvorio vrata sociološkim studijima i istraživanjima u Hrvatskoj. Prevedena “Sociologija” Rudolfa Eislera, postaje prvim prevedenim udžbenikom sociologije u Hrvatskoj.

Prvi znanstveni radovi

Tijekom 1940-ih do 1950-ih, sociologija postaje obavezan predmet na Pravnom i Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Ovo je razdoblje kada sociologija utemeljuje svoje korijene u obrazovnom sustavu. Prva bibliografija socioloških radova objavljenih u Hrvatskoj datira iz 1960. godine, a prvi udžbenik sociologije na hrvatskom jeziku, napisan od strane Juraja Tomičića, objavljen je 1910. godine pod naslovom Počela sociologije.

Profesori i studenti Odsjeka za sociologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu – generacija 1965./1966.

Izazovi kroz povijest

Tijekom različitih povijesnih perioda, Hrvatsko sociološko društvo suočavalo se s brojnim izazovima. Nakon smrti Ive Pilara 1932. gasi se aktivnost Sociološkog društva. Prema Dinku Tomašiću, aktivnost prestaje radi političkih animoziteta i ideoloških nesuglasja među njegovim članovima. Nakon Drugog svjetskog rata, sociologija se ponovno vraća institucionalnom djelovanju. Osnovano je Sociološko društvo Hrvatske 1959. godine., a već 1963. godine Rudi Supek osniva Odsjek za sociologiju prvi puta u Hrvatskoj. Unatoč teškoćama, osnovan je Institut za društvena istraživanja (IDIS) 1964. godine, koji je igrao važnu ulogu u istraživanju društva i sociologije u Hrvatskoj.

Rast i razvoj

Tijekom 20. stoljeća, HSD se razvijao. Osnivanje sekcija za različita područja sociologije, poput sociologije prostora, religije i obrazovanja, bilo je znakom rasta interesa za sociološka istraživanja u Hrvatskoj. Sociološko društvo Hrvatske mijenja ime u Hrvatsko sociološko društvo (HSD) 1992. godine te nedugo potom, postaje članom Međunarodnog sociološkog udruženja (International Sociological Association ISA).

Međunarodna suradnja

Društvo je postalo članom Europskog sociološkog udruženja (ESA) 2008. godine. Nastupanjem 2012. godine Međunarodnog združenog diplomskog studija Kulturne sociologije u suradnji s europskim sveučilištima, HSD je pružilo studentima mogućnost mobilnosti i stjecanja međunarodnih iskustava.

hrCroatian
Scroll to Top