Programski i organizacijski odbor

PROGRAMSKI ODBOR

Predsjednica

dr.sc. Inga Tomić-Koludrović, redovita profesorica u trajnom zvanju, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar – područni centar Split

Članovi/ice

dr.sc. Valerija Barada, izvanredna profesorica, Odjel za sociologiju, Sveučilište u Zadru

dr.sc. Ivanka Buzov, izvanredna profesorica, Odsjek za sociologiju, Filozofski fakultet u Splitu

dr.sc. Dražen Cepić, docent, Odjel za sociologiju, Sveučilište u Zadru

dr.sc. Anita Dremel, izvanredna profesorica, Katedra za sociologiju, Filozofski fakultet u Osijeku

dr.sc. Simona Kuti, viša znanstvena suradnica, Institut za migracije i narodnosti

dr.sc. Dražen Lalić, redoviti profesor u trajnom zvanju, Fakultet političkih znanosti u Zagrebu

dr.sc. Marija Lončar, izvanredna profesorica, Odsjek za sociologiju, Filozofski fakultet u Splitu

dr.sc. Sven Marcelić, izvanredni profesor, Odjel za sociologiju, Sveučilište u Zadru

dr.sc. Krunoslav Nikodem, redoviti profesor, Odsjek za sociologiju, Filozofski fakultet u Zagrebu

mr.sc. Mirko Petrić, viši predavač, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar – područni centar Split

dr.sc. Nikola Petrović, viši znanstveni suradnik, Institut za društvena istraživanja u Zagrebu

dr.sc. Tijana Trako Poljak, izvanredna profesorica, Odsjek za sociologiju, Filozofski fakultet u Zagrebu

dr.sc. Anita Bušljeta Tonković, viša znanstvena suradnica, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar – područni centar Gospić

dr.sc. Mateo Žanić, viši znanstveni suradnik, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar – područni centar Vukovar

 

ORGANIZACIJSKI ODBOR

Predsjednica

dr.sc. Marija Lončar, izvanredna profesorica, Odsjek za sociologiju, Filozofski fakultet u Splitu

Članovi/ice

dr.sc. Gorana Bandalović, izvanredna profesorica, Odsjek za sociologiju, Filozofski fakultet u Splitu

Mirela Bilandžić, mag.soc

Blanka Ćop, asistentica, Katedra za sociologiju, Pravni fakultet u Splitu

Augustin Derado, asistent, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar – područni centar Split

Tea Gutović, asistentica, Odsjek za sociologiju, Filozofski fakultet u Splitu

Darija Ivošević, naslovna asistentica, Odsjek za sociologiju, Filozofski fakultet u Splitu

dr.sc. Marko Marelić, Škola narodnog zdravlja „Andrija Štampar“, Medicinski fakultet u Zagrebu

Toni Popović, asistent, Odsjek za sociologiju, Filozofski fakultet u Splitu

dr.sc. Zorana Šuljug Vučica, izvanredna profesorica, Odsjek za sociologiju, Filozofski fakultet u Splitu

Iva Žunić, mag.soc., Institut društvenih znanosti Ivo Pilar – područni centar Split

hrCroatian
Scroll to Top