Revija za sociologiju

REVIJA ZA SOCIOLOGIJU objavljuje teorijske, empirijske i metodološke priloge od općeg interesa za sociologiju i srodne discipline, s posebnim naglaskom na radove koji doprinose boljem razumijevanju tema relevantnih za kontekst Hrvatske, regije zapadnog Balkana, te općenito Centralne i Istočne Europe. Časopis je također otvoren zaprimanju prijedloga tematskih brojeva. Prihvaćeni prilozi zadovoljavaju standarde akademske relevantnosti i znanstvene izvrsnosti, koji su potvrđeni dvjema pozitivnim anonimnim recenzijama. Časopis također objavljuje prikaze knjiga i konferencija, kao i kraće eseje / kritičke rasprave / edukativne ili popularizacijske tekstove u sekciji Forum.

Prilozi se objavljuju na hrvatskom ili engleskom jeziku, a po posebnoj odluci uredništva i na drugim jezicima.

Revija za sociologiju autorima ne naplaćuje predaju, obrađivanje ni objavljivanje priloga. Sve troškove obrade i objavljivanja priloga snosi izdavač. Autori priloga objavljenih u časopisu zadržavaju autorsko pravo, uključujući i pravo na copyright. Pristankom na objavljivanje autori daju časopisu pravo prvog objavljivanja u tiskanom te elektroničkom obliku.

Revija za sociologiju pridržava se preporuka Odbora za izdavačku etiku (Committee on Publication Ethics – COPE; http://publicationethics.org/files/u2/Best_Practice.pdf) prilikom reguliranja standarda etičnog ponašanja i odnosa sviju strana uključenih u postupak objavljivanja (autora/ica, urednika/ica, recenzenata/ica i izdavača).

Referiranje objavljenih priloga: CEEAS – Central & Eastern European Academic Source (EBSCO, Ipswich, USA); CEEOL – Central and Eastern European Online Library (Frankfurt am Main, Germany); DOAJ – Directory of Open Access Journals (Lund, Sweden); ERIH PLUS – The European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (Bergen, Norway); IBSS – International Bibliography of the Social Sciences (London, UK); Political Science Complete (EBSCO, Ipswich, USA); ProQuest Central (Ann Arbor, USA); ProQuest Sociology (Ann Arbor, USA); ProQuest Social Science Journals (Ann Arbor, USA); Social Services Abstracts (ProQuest, Ann Arbor, USA); Sociological Abstracts, Inc. (San Diego, USA); SCOPUS (Elsevier, Amsterdam, Netherlands); SocINDEX (EBSCO, Ipswich, USA); Worldwide Political Science Abstracts (San Diego, USA)

Časopis se izdaje uz financijsku potporu Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske.

Recenzija: vanjske recenzije, podjednako tuzemna i inozemna, trostruka i više, samo znanstveni i stručni radovi, dvostruko slijepa
Prva godina izlaženja: 1971

Učestalost izlaženja (godišnje): 3

Područja pokrivanja: Društvene znanosti; Ekonomija; Pravo; Politologija; Sociologija; Psihologija; Demografija; Humanističke znanosti; Etnologija i antropologija;

Stranica: https://hrcak.srce.hr/ojs/index.php/rzs/index

hrCroatian
Scroll to Top