Sekcija za socijalnu ekologiju

Sekcija za socijalnu ekologiju osnovana je kao zasebna sekcija pri Hrvatskom sociološkom društvu na osnivačkoj skupštini 14. Veljače 2022. godine. Rad sekcije nastavlja se na tradiciju sociološke analize odnosa čovjeka i njegovog prirodnog okoliša, te radi sve veće kompleksnosti proučavanih fenomena cilja nastaviti razvoj interdisciplinarne misli koje uključuju prirodne i tehničke znanosti u sociološki diskurs. Rad Sekcije baviti će se temama koje obuhvaćaju kritički pristup analizi interakcije društva i okoliša utemeljen u socijalnoj ekologiji i kritičkoj teoriji te neomarskističke koncepte, ekofeminizam, odrast, održivost i održivi razvoj, istraživanjem ponašajnih, stavovnih i vrijednosnih obrazaca u društvu kroz kvalitativne i kvantitativne istraživačke metode i instrumente, istraživanjem procesa vezanih uz ekološke pokrete i inicijative te aktivizam, utjecaj socijalno ekoloških istraživanja na donošenje javnih politika, te druge teme koje obuhvaćaju ili se odnose na istraživanje interakcije društva i okoliša u bilo kojem segmentu.

Aktivnosti Sekcije će se u prvom redu odvijati kroz javna predavanja i prateće rasprave u koje su pozvani uključiti se prvenstveno sociolozi, ali i stručnjaci iz različitih područja kako znanosti tako i drugih javnih djelatnosti, a koje su relevantne za područje socijalne ekologije i sociologije okoliša.

Voditeljica sekcije:

Dr. sc. Jelena Puđak
jelena.pudak@pilar.hr

Tajnik sekcije:

Vladimir Ivanović, mag. soc.
vivanovi@ffzg.hr

hrCroatian
Scroll to Top