Sekcije

Za djelovanje u posebnim sociološkim disciplinama osnivaju se sekcije Društva. Sekcija se ustanovljuje na zahtjev najmanje sedam članova/ica Društva koji/e podnose prijedlog programa i plan rada Predsjedništvu.

U sklopu Hrvatskoga sociološkog društva trenutno djeluje jedanaest sekcija: Sekcija „Društvo, ekonomija, rad”, Sekcija za kvalitativne metode istraživanja, Sekcija za nastavu sociologije u srednjim školama, Sekcija za sociologiju obrazovanja, Sekcija za sociologiju prostora, Sekcija za sociologiju religije, Sekcija „Žena i društvo”, Sekcija za sociologiju medija, Sekcija za istraživanja znanosti i tehnologije, Sekcija za teorijsku sociologiju te Sekcija za sociologiju sporta.

hrCroatian
Scroll to Top