Sekcija “Društvo, ekonomija, rad”

Sekcija „Društvo, ekonomija, rad” osnovana je kao zasebna sekcija pri HSD-u 2. ožujka 2010. godine, okupljajući u svome sastavu mahom sociologe/inje i sociologiji srodne znanstvenike/ce koji/e se bave bilo pojedinim temama iz ekonomske sociologije, bilo iz sociologije rada (nekadašnje industrijske sociologije), sociologije ekonomskoga ponašanja ili pak sociologije menadžementa i poduzetništva. U svome radu Sekcija je otvorena i za sudjelovanje drugih profila znanstvenika i istraživača (primjerice, ekonomista, pravnika) u razradi pojedinih tema od širega društvenoga interesa. Sekcija okuplja znanstvenike, istraživače i javne djelatnike kojima je stalo do razvijanja sposobnosti razumijevanja gospodarskih (kolokvijalno: ekonomskih) problema u Hrvatskoj i u svijetu kao primarno društvenih problema, s posebnim naglaskom na društvenost procesa rada, proizvodnje, razmjene, raspodjele i potrošnje, na društvenost proizvodnje i korištenja novostvorene vrijednosti te na djelovanje vrijednosti, ekonomskih i društvenih institucija na ponašanje ekonomskih i političkih sudionika (aktera) u gospodarskome životu.

Svoju djelatnost Sekcija primarno realizira u formatu javnih predavanja s popratnim raspravama u okviru kojih se razmatraju pojedini aspekti diferentnih relevantnih problemskih sklopova.

Voditelj sekcije

Dr. sc. Teo Matković

Tajnik sekcije

Dr. sc. Nikola Petrović

 

hrCroatian
Scroll to Top