Sekcija za kvalitativne metode istraživanja

Sekcija za kvalitativne metode istraživanja bavi se temama kao što su teorijska utemeljenost kvalitativnih istraživanja, metode prikupljanja kvalitativnih podataka (intervjui, fokusne grupe, dokumenti, vizualne metode istraživanja), etnografska istraživanja, akcijska istraživanja, studije slučaja, narativna istraživanja, obrada kvalitativnih podataka i korištenje softwarea u tom procesu, pitanja etike u kvalitativnim istraživanjima, granice kvalitativnih istraživanja, utjecaj kvalitativnih istraživanja na javne politike i sl. Sekcija ima za cilj afirmaciju vrijednosti kvalitativnih metoda istraživanja u sociologiji, provođenje aktivnosti kojima se njeguje kvaliteta u kvalitativnim istraživanjima i okupljanje sociologa i sociologinja iz svih područja sociologije, kao i znanstvenika/ca i istraživača/ica iz drugih područja s interesom za kvalitativne metode istraživanja, a koji unutar sekcije imaju priliku razmjenjivati svoja istraživačka znanja i iskustva. Aktivnosti u sekciji se nastavljaju na dugu sociološku tradiciju korištenja kvalitativnih metoda u analizi društvenih fenomena, ali se njima nastoji afirmirati i interdisciplinarni pristup razumijevanju društvenih fenomena kroz kvalitativni metodološki okvir.

Rad Sekcije možete pratiti preko sljedeće mrežne stranice:

https://sites.google.com/site/sekcijakmi/

hrCroatian
Scroll to Top