Sekcija za sociologiju prostora

Sekcija za sociologiju prostora osnovana je 4. prosinca 2009. godine radi povezivanja znanstvenika/ca koji/e se bave sociologijom prostora u Hrvatskoj i poticanja stručne rasprave o aktualnim temama unutar ovog akademskog područja. U organizaciji Sekcije do sada su organizirani stručni skupovi, javna predavanja, tribine i okrugli stolovi u Zagrebu, Splitu i Zadru. U sklopu nacionalnog kongresa Hrvatskog sociološkog društva (7.-8. travnja 2011.), Sekcija je organizirala panel na temu „Društveni razvoj teritorija” i okrugli stol na temu „Temeljne promjene u hrvatskim urbano-ruralnim prostorima i regijama u posljednjih dvadeset godina”. Na godišnjoj konferenciji Hrvatskog sociološkog društva (1.-2. lipnja 2012.), u organizaciji Sekcije održana je panel rasprava „Povratak zajednice: transnacionalni procesi i lokacijske politike”. Sekcija trenutno okuplja 35 članova i članica s 12 različitih znanstvenih i visokoobrazovnih institucija.

Godišnji izvještaji

Voditeljica Sekcije

Izv. prof. dr. sc. Željka Tonković 

Tajnica Sekcije

Doc. dr. sc. Anita Bušljeta Tonković

hrCroatian
Scroll to Top