Predavanja, okrugli stolovi i panel rasprave u organizaciji Sekcije

29. 01. 2010. „Aktivnost Zelene akcije u projektu na Cvjetnom trgu” (Vera Petrinjak Šimek, Zelena akcija)

11. 03. 2010. „Vojni prostori” (Ozren Žunec i Kruno Kardov, Filozofski fakultet u Zagrebu)

15. 10. 2010. „Odnos javnog i privatnog u prostoru – Što znači proizvodnja javnog interesa?” (Ognjen Čaldarović, Filozofski fakultet u Zagrebu i Saša Poljanec Borić, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar u Zagrebu)

31. 03. 2011. „Krajobrazna arhitektura, krajobraz, kulturni krajobraz i vrednovanje” (Branka Aničić, Agronomski fakultet u Zagrebu)

07. 04. 2011. panel rasprava „Društveni razvoj teritorija” (u sklopu nacionalnog kongresa Hrvatskog sociološkog društva):

 • „Teritorij i tranzicija: anomični obrisi novog društvenog ugovora” (Saša Poljanec Borić, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar u Zagrebu)
 • „Brutalna gentrifikacija”, javni urbani interes i kako ga utvrditi u tranzicijskom društvu (Ognjen Čaldarović, Filozofski fakultet u Zagrebu)
 • „Urbani identitet kao razvojni resurs: primjer grada Splita” (Mirko Petrić, Odjel za sociologiju Sveučilišta u Zadru)
 • „Snaga izgradnje i/ili očuvanja prirodnog – dvojaki odnos prema javnim prostorima i prirodi u gradu” (Jana Šarinić i Ognjen Čaldarović, Filozofski fakultet u Zagrebu)

07. 04. 2011. okrugli stol „Temeljne promjene u hrvatskim urbano-ruralnim prostorima i regijama u posljednjih dvadeset godina” (u sklopu nacionalnog kongresa Hrvatskog sociološkog društva):

  • „Što se zbiva na ruralnim i ukupnim razvojnim periferijama hrvatskog društva?” (Maja Štambuk, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar u Zagrebu)
  • „Što se događalo s razvojem hrvatskih regija u vremenu od 1990. do 2010. godine?” (Vladimir Lay, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar u Zagrebu)
  • „Kakva je razvojna uloga malih i srednjih gradova te Zagreba u teritorijalno-razvojnim promjenama u Hrvatskoj?” (Anka Mišetić, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar u Zagrebu)
  • „Što Hrvatska posljednjih dvadeset godina radi prema prirodnoj osnovi života na svome teritoriju?” (Dražen Šimleša, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar u Zagrebu)

Moderatorica: Jelena Zlatar

08. 12. 2011. „The Publics’ Concern for Global Warming: A Cross-national Study of 47 Countries” (Ola Listhaug, Norveško sveučilište znanosti i tehnologije iz Trondheima)

07. 03. 2012. „Hrvatska: postmoderni identitet, razvoj i konkurentnost” (u suradnji sa Sekcijom Društvo, ekonomija, rad; Saša Poljanec Borić i Zdenko Zeman, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar u Zagrebu, Ivo Kunst, Institut za turizam)

02. 06. 2012. panel rasprava „Povratak zajednice: transnacionalni procesi i lokacijske politike” (u sklopu godišnje konferencije Hrvatskog sociološkog društva):

 • „Transnacionalni socijalni prostori: od obitelji do zajednica” (Simona Kuti, Institut za migracije i narodnosti, Zagreb, Saša Božić, Odjel za sociologiju Sveučilišta u Zadru)
 • „Procjena stambenih potreba kao podloga za izradu strategije stambene politike” (Gojko Bežovan, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu).
hrCroatian
Scroll to Top