Sekcija za sociologiju sporta

Sekcija za sociologiju sporta osnovana je 27. listopada 2017. kao jedanaesta zasebna sekcija pri HSD-u. Pokretačka ideja koja stoji iza osnivanja sekcije sadržana je u želji za što lakšim ostvarivanjem kontakata, a kasnije i zajedničke suradnje kolegica i kolega koji se bave temama vezanim uz sport unutar sociologije, ali i unutar drugih polja znanosti. U radu sekcije sudjeluju dominantno sociolozi, ali već su se na osnivačkom sastanku pridružile kolege s polja etnologije, antropologije i kineziologije. Upravo zbog želje za sveobuhvatnim pristupom fenomenu sporta u društvu, želja je svih članova sekcije raditi i izmjenjivati iskustva sa znanstvenicima raznih profesija, kao i samim akterima unutar svijeta sporta. Cilj sekcije je svojim radom i angažmanom na različitim razinama (tribine, javna predavanja, okrugle stolove, publikacije i sl.) ponuditi mogućnost za što boljom deskripcijom i analizom procesa koji se odvijaju u sportu i „oko njega“, a jednako tako progovoriti i o socijalnim implikacijama pojedinih procesa. Kako je spomenuto ranije, teme kojim se bavi sekcija za sociologiju sporta pokrivaju široku lepezu istraživačkih interesa njenih članova, počevši od fundamentalnih postulata sporta i bavljenja njime pa sve do organizacijskih aspekata i sportske publike.

Voditelj sekcije
Doc. dr. sc. Marko Mustapić, viši znanstveni suradnik

Marko.Mustapic@pilar.hr

Tajnik sekcije
Dino Vukušić

dino.vukusic01@gmail.com

hrCroatian
Scroll to Top