Sekcija “Žena i društvo”

Sekcija „Žena i društvo” okuplja sociologinje, sociologe i sociologiji srodne znanstvenice i znanstvenike koji se bave temama iz područja rodne stratifikacije društva u najširem smislu sociologije, politologije, antropologije žena, roda i identiteta. Sekcija je otvorena i za sudjelovanje drugih profila znanstvenika/ca, istraživačica i istraživača te njihovim pristupima raspravi oko pojedinih tema, istraživanjima i analitičkim doprinosima, kao i u zauzimanju javnih stavova o pojedinim temama vezanim uz područje žena i društva u kontekstu šireg društvenog interesa.

U sekciji su dobrodošli svi znanstvenici/ce, istraživači, istraživačice te javni djelatnici i djelatnice koji su motivirani za razumijevanje problematike rodnih društvenih nejednakosti, osobito ženskih deprivilegiranih uloga u hrvatskom društvu i šire, s osobitim naglaskom na pitanja ženskih i rodnih uloga i interakcija u obitelji, na poslu, u politici, medijima te pitanjima rodne socijalizacije, rodnog obrazovanja, rada, roda i nasilja, roda i seksualnosti, rodne politike, reproduktivne politike, teorijskih diskursa, žena i medija, ženskih pokreta, feminističkih diskursa.

Voditeljica sekcije

Dr. sc. Branka Galić, red. prof.
bgalic@ffzg.hr

Tajnica sekcije

Dr. sc. Jana Šarinić, doc.
jsarinic@ffzg.hr

VIše objava

Scroll to Top